Zakaz prywatnych rozmów telefonicznych w pracy

Moja żona zatrudniła się w sklepie jako kasjerka. Szef zapowiedział jej, że w trakcie pracy ma całkowity zakaz korzystania z prywatnego telefonu. Czy to zgodne z prawem? Krzysztof M., Radom.

Zdjęcie

Pracodawca może zakazać prywatnych rozmów w pracy /123/RF PICSEL
Pracodawca może zakazać prywatnych rozmów w pracy
/123/RF PICSEL


Odpowiada nasz ekspert:

Pracodawca w regulaminie pracy ma prawo wprowadzić ograniczenia dotyczące prywatnych rozmów telefonicznych przez pracowników. Może np. uznać, że takie rozmowy zakłóciłyby prawidłowe wykonywanie obowiązków lub wpłynęły negatywnie na efektywność pracownika.

Reklama

W przypadku pracy kasjerki takie ograniczenie nie dziwi (chyba nikt nie chciałby być obsługiwany przez kasjerkę gawędzącą przez komórkę). Jednakże pracodawca nie może całkowicie zakazać używania telefonów na terenie firmy. Każdy pracownik ma bowiem prawo do przerw w pracy, które może wykorzystać w dowolny sposób, np. na prywatne rozmowy.

Jeśli ma ochotę, może skorzystać z własnego telefonu. Gdyby pracodawca nie pozwolił wnosić komórki na stanowisko pracy, powinien wyznaczyć miejsce, gdzie jest ona deponowana i gdzie podczas przerwy można z niej zadzwonić.

PRAWO pracy Dz.U. z 2014 r. poz. 1502

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Życie na gorąco

Zobacz również