Zalety i wady urlopu bezpłatnego

Remontuję dom i przydałby mi się miesiąc wolnego. Mam jednak jeszcze tylko kilka dni urlopu wypoczynkowego. Kadrowa radzi, żebym wystąpiła o urlop bezpłatny. Waham się, bo nie jestem pewna, czy to się opłaca – pyta Monika B. z Olkusza.

Reklama

Każdy pracownik, niezależnie od stażu pracy, ma prawo do urlopu bezpłatnego. Może z niego skorzystać, gdy trafia się dodatkowa, sezonowa praca, dłuższy wyjazd za granicę czy po prostu chciałby dłużej wypocząć. O udzielenie takiego urlop musimy poprosić na piśmie. Decyzja, czy dostaniemy wolne, należy do szefa, ewentualnej odmowy nie musi uzasadniać. Od jego decyzji nie ma odwołania.

Nie ma też możliwości, aby to pracodawca na siłę wysyłał nas na urlop bezpłatny, np. dlatego, że ma mało zamówień i nie chce nam płacić pensji.

Na urlopie bezpłatnym nadal pozostajemy zatrudnieni, choć nie wykonujemy pracy, a nasz pracodawca nie wypłaca nam wynagrodzenia. W tym czasie jesteśmy chronieni przed zwolnieniem i nie można nam wręczyć wypowiedzenia umowy o pracę. Jeśli jednak w firmie będą redukcje grupowe, a nasz urlop ma trwać dłużej niż trzy miesiące, to i tak możemy stracić posadę. Zachowamy oczywiście prawo do odprawy pieniężnej wypłacanej zwalnianym grupowo (zależnie od zakładowego stażu pracy otrzymamy od jednej do trzech pensji).

Jeśli w czasie urlopu ciężko naruszymy obowiązki pracownicze (np. jeżdżąc pod wpływem alkoholu stracimy prawo jazdy w sytuacji, gdy potrzebujemy go do wykonywania naszych zadań służbowych, bo pracujemy jako przedstawiciel handlowy czy kierowca) możemy dostać „dyscyplinarkę”.

Czas trwania urlopu bezpłatnego jest nieograniczony

Możemy go wziąć zarówno na jeden dzień, jak i na rok. Urlop bezpłatny, podobnie jak wypoczynkowy, można skrócić za porozumieniem stron – z taką inicjatywą możemy wyjść zarówno my, jak i szef.

Natomiast, jeśli w czasie urlopu zachorujemy, to w żaden sposób nie wpływa to na jego długość (nie przedłuży się). Nie otrzymamy też zasiłku chorobowego. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Oznacza to, że po wykorzystaniu takiego urlopu możemy mieć krótszy okres wypowiedzenia umowy o pracę lub niższą odprawę pieniężną, niż sądziliśmy.

Urlopu bezpłatnego nie wlicza się też do okresów składkowych i nieskładkowych, co może mieć znaczenie przy nabyciu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Natomiast, w razie śmierci pracownika podczas urlopu bezpłatnego, jego rodzinie przysługuje prawo do odprawy pośmiertnej. Przebywanie na urlopie bezpłatnym dłuższym niż miesiąc wpływa na długość urlopu wypoczynkowego. Przykładowo, jeśli rozpoczęliśmy go 1 stycznia i wróciliśmy do pracy 1 marca, a zgodnie ze stażem przysługiwało nam 26 dni wypoczynku, to straciliśmy 4 dni (po 2 za każdy miesiąc).

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Mój syn wkrótce podejmie pracę za najniższe wynagrodzenie. Słyszałam, że niedawno ono wzrosło. Chciałabym się jednak dowiedzieć, co się do niego wlicza. Synowi będą potrącać z pensji alimenty i... więcej