Zmiany w umowach cywilno-prawnych od 2017 roku

Słyszałam, że nastąpiły jakieś zmiany w umowach cywilnoprawnych. Na czym one polegają? Aneta z Opola

Przed 1 stycznia 2017 r. nie było żadnych regulacji dotyczących kwestii wysokości wynagrodzenia wypłacanego osobom na umowach cywilnoprawnych – to strony decydowały o jego wysokości i terminie wypłaty.

Zleceniodawca, zazwyczaj silniejsza strona umowy, mógł narzucać rozwiązania korzystniejsze dla siebie. Ustawodawca postanowił to zmienić i wprowadził z początkiem 2017 r. minimalne wynagrodzenie należne zleceniobiorcom, ustalając stawkę godzinową, która nie może być niższa niż 13 zł za godzinę brutto.

Reklama

Ustawodawca nie narzuca formy wynagradzania zleceniobiorców, co oznacza, że dopuszczalne jest wynagradzanie akordowe, prowizyjne, miesięczne czy po prostu kwotowe. Ważne, aby w rezultacie stawka za godzinę nie była niższa niż minimalna.

Minimalne wynagrodzenie obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i w przypadku osób wykonujących zlecenie w ramach własnej działalności gospodarczej.

Ustawodawca wprowadził konieczność comiesięcznej wypłaty. Oznacza to, że jeśli umowa zlecenie obejmuje kilka miesięcy, to wypłaty mają następować każdego miesiąca. Poza tym konieczne jest prowadzenie ewidencji godzin świadczenia usług.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Świat Seriali

Zobacz również

  • Mąż w październiku ub. r. skończył 63 lata. Czy w związku z tym, że ma problemy ze zdrowiem (choruje na cukrzycę), może liczyć na jakieś specjalne przywileje w pracy? – pyta Henryka z Wrześni. więcej