Zwolnienia grupowe a ponowne przyjęcie do pracy

Zdjęcie

Zgłoś, że chcesz znów  pracować w tej firmie /Arch.Wawa
Zgłoś, że chcesz znów pracować w tej firmie
/Arch.Wawa

Reklama

Pani Agata jakiś czas temu straciła pracę w ramach zwolnień grupowych. Teraz jej dawna firma zatrudnia ponownie, również na jej stanowisko. Pani Agata nadal nie znalazła pracy.

– To prawda, że pracodawca ma obowiązek zatrudnienia pracownika, z którym rozwiązał umowę o pracę w ramach zwolnień grupowych? – zapytała. – W niektórych sytuacjach tak. Jedną z nich jest pani sytuacja. Takiego obowiązku by nie miał, gdyby zwolnił panią z przyczyn niedotyczących pracownika, ale w ramach zwolnień indywidualnych.

– Jakie inne warunki muszą być spełnione? – Pracodawca powinien panią przyjąć ponownie, jeśli zatrudnia pracowników w tej samej grupie zawodowej, do której się pani zalicza. Musi też pani zgłosić temu pracodawcy, że chce podjąć u niego zatrudnienie. Ma pani na to rok od dnia rozwiązania stosunku pracy.

– Co oznacza zwrot „ta sama grupa zawodowa”? – Przepisy tego nie określają. Może to być np. zespół pracowników mających szczególne uprawnienia lub grono pracowników o podobnym wykształceniu i kwalifikacjach. To, czy nastąpiło zatrudnienie w tej samej grupie zawodowej, zależy od konkretnego zakładu pracy. Jeśli pracodawca zatrudnia na pani dawne stanowisko, można uznać, że warunek jest spełniony.

– Czy pracodawca musi mnie zatrudnić nawet po kilku latach? – Nie. Ma taki obowiązek przez 15 miesięcy od dnia rozwiązania z panią wcześniejszej umowy. – A warunki zatrudnienia?

– Ma pani pierwszeństwo przed innymi pracownikami do zawarcia umowy z tym pracodawcą. Ale warunki, jakie pani zaoferuje, nie muszą być takie same jak miała pani wcześniej.

art. 9 ust. z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników; art. 471 Kodeksu cywilnego

Odmowa?

Spełniłaś wymagane warunki do ponownego zat rudnienia i mimo to praco dawca nie spełnia swoje go obowiązku? Zyskujesz roszczenie o nawiązanie stosunku pracy. Z roszczeniem musisz wystąpić do sądu pracy. Sąd spra wdza, czy odmowa praco dawcy była zasadna. Możesz w zamian doma gać się odszkodowania za szkodę, którą poniosłaś. O jego wysokości zdecyduje sąd.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Chwila dla Ciebie
Więcej na temat:

Zobacz również