Spadek

 • Co robić, by spadek dostało jedno dziecko?

  Mieszkam z najmłodszą córką. Mariola opiekuje się mną i pomaga od lat. Mam jeszcze dwóch synów, ale oni już dawno o mnie zapomnieli. Co najwyżej dzwonią z życzeniami. Boję się, że po mojej śmierci będą chcieli zabrać Marioli mieszkanie. Czy mogę coś zrobić, żeby tylko ona po mnie dziedziczyła? Maria, 75 lat, Toruń Czytaj więcej

 • Co może zrobić pominięty spadkobierca?

  Jeśli rodzina „nie pamiętała” o tobie przy przeprowadzaniu sprawy spadkowej, przypomnij o sobie! Czytaj więcej

 • Gdy nie ma testamentu, czyli dziedziczenie ustawowe

  Czy można zrzec się dziedziczenia? Ojciec zaproponował mojemu starszemu bratu, aby się zrzekł dziedziczenia na moją korzyść. Ma to być rekompensata za dom, który kilka lat temu kupili mu rodzice. Brat by się na to zgodził, ale szwagierka twierdzi, że zrzeczenie się dziedziczenia nie jest możliwe. Kto ma rację: ona czy ojciec? Czy jeśli brat zrzeknie się dziedziczenia, to po śmierci ojca może zmienić decyzję? Barbara S. z Wołomina Oczywiście, że dziedziczenia można s Czytaj więcej

 • Dziedziczenie gospodarstwa

  Przepisy ograniczające możliwość dziedziczenia gospodarstw zostały zmienione w 2001 r. Czytaj więcej

 • Europejskie Poświadczenie Spadkowe

  Od 17 sierpnia 2015 r. obowiązuje Europejskie Poświadczenie Spadkowe. Dokument ten potwierdza tytuł prawny do spadku, uznawany i wykonywany na jednolitych zasadach we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ma moc na równi ze stwierdzeniem nabycia spadku czy notarialnym potwierdzeniem dziedziczenia, ale jedynie w sprawach niespornych. W Polsce Europejskie Poświadczenie Spadkowe wydają sądy rejonowe oraz notariusze. Do kogo pójść – zadecyduje sam zainteresowany. Opłata od wniosku o wydanie dokum Czytaj więcej

 • Gdy majątek przypada dziecku

  Szczególne przypadki i spadkobiercy. Czytaj więcej

 • Czy zawsze trzeba płacić podatek spadkowy?

  Czy zawsze trzeba płacić podatek spadkowy?

  Po uzyskaniu spadku podatek płacą spadkobiercy o dalszym stopniu pokrewieństwa i osoby niespokrewnione ze zmarłym. Również najbliżsi, bo choć zasadniczo są zwolnieni, to gdy nie spełnią wymaganych warunków (ramka obok), muszą sięgnąć do kieszeni. W zależności od grupy podatkowej i wartości spadku urząd weźmie od 3 proc. nawet do 20 proc. Konieczne jest zeznanie podatkowe W ciągu miesiąca od nabycia spadku należy złożyć w urzędzie skarbowym „Zeznanie podatkowe o naby Czytaj więcej

 • Jak zrobić spis inwentarza

  Spisu inwentarza, czyli składników majątku spadkowego, dokonuje komornik sądowy. To kosztowna operacja, sam wniosek kosztuje 50 zł, a godzina pracy komornika ponad 400 zł. Zamiast tego można samodzielnie sporządzić tzw. wykaz inwentarza. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdziemy wzór formularza, który należy wypełnić i złożyć w sądzie. Zawiera on: dane składającego i spadkodawcy, listę przedmiotów wchodzących w skład mienia, ich szacunkową wartość, a także wykaz długów i zobowiązań z Czytaj więcej

 • Spadek. Długi już cię nie zrujnują

  Bywało tak, że spadkodawca się zapożyczył i dziedziczący po nim dostali w spadku same długi, nawet o tym nie wiedząc. Musieli je spłacać z własnego majątku, chyba że przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza (pokrycie należności do wysokości schedy). Ale takie oświadczenie musieli złożyć w ciągu 6 miesięcy. Inaczej uznawano, że spadek przyjęli wprost, a to oznaczało spłaty z własnej kieszeni. Teraz ten, kto nie złoży żadnego oświadczenia, automatycznie dziedziczy z dobrodziejstwem inwentar Czytaj więcej

 • Stwierdzenie nabycia spadku, albo poświadczenie dziedziczenia

  W sądzie Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (wraz z dowodem uiszczenia opłaty sądowej) składamy w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Dołączamy odpisy skrócone aktu zgonu spadkodawcy, aktów urodzenia dzieci i aktów małżeństwa zamężnych córek oraz ewentualnie testament. Wnioskodawcą może być każdy zainteresowany: spadkobierca, wierzyciel zmarłego czy osoba uprawniona do zachowku. Co ważne, jeżel Czytaj więcej