Spadek

 • Europejskie Poświadczenie Spadkowe

  Od 17 sierpnia 2015 r. obowiązuje Europejskie Poświadczenie Spadkowe. Dokument ten potwierdza tytuł prawny do spadku, uznawany i wykonywany na jednolitych zasadach we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ma moc na równi ze stwierdzeniem nabycia spadku czy notarialnym potwierdzeniem dziedziczenia, ale jedynie w sprawach niespornych. W Polsce Europejskie Poświadczenie Spadkowe wydają sądy rejonowe oraz notariusze. Do kogo pójść – zadecyduje sam zainteresowany. Opłata od wniosku o wydanie dokum Czytaj więcej

 • Gdy majątek przypada dziecku

  Szczególne przypadki i spadkobiercy. Czytaj więcej

 • Czy zawsze trzeba płacić podatek spadkowy?

  Czy zawsze trzeba płacić podatek spadkowy?

  Po uzyskaniu spadku podatek płacą spadkobiercy o dalszym stopniu pokrewieństwa i osoby niespokrewnione ze zmarłym. Również najbliżsi, bo choć zasadniczo są zwolnieni, to gdy nie spełnią wymaganych warunków (ramka obok), muszą sięgnąć do kieszeni. W zależności od grupy podatkowej i wartości spadku urząd weźmie od 3 proc. nawet do 20 proc. Konieczne jest zeznanie podatkowe W ciągu miesiąca od nabycia spadku należy złożyć w urzędzie skarbowym „Zeznanie podatkowe o naby Czytaj więcej

 • Jak zrobić spis inwentarza

  Spisu inwentarza, czyli składników majątku spadkowego, dokonuje komornik sądowy. To kosztowna operacja, sam wniosek kosztuje 50 zł, a godzina pracy komornika ponad 400 zł. Zamiast tego można samodzielnie sporządzić tzw. wykaz inwentarza. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdziemy wzór formularza, który należy wypełnić i złożyć w sądzie. Zawiera on: dane składającego i spadkodawcy, listę przedmiotów wchodzących w skład mienia, ich szacunkową wartość, a także wykaz długów i zobowiązań z Czytaj więcej

 • Spadek. Długi już cię nie zrujnują

  Bywało tak, że spadkodawca się zapożyczył i dziedziczący po nim dostali w spadku same długi, nawet o tym nie wiedząc. Musieli je spłacać z własnego majątku, chyba że przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza (pokrycie należności do wysokości schedy). Ale takie oświadczenie musieli złożyć w ciągu 6 miesięcy. Inaczej uznawano, że spadek przyjęli wprost, a to oznaczało spłaty z własnej kieszeni. Teraz ten, kto nie złoży żadnego oświadczenia, automatycznie dziedziczy z dobrodziejstwem inwentar Czytaj więcej

 • Stwierdzenie nabycia spadku, albo poświadczenie dziedziczenia

  W sądzie Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (wraz z dowodem uiszczenia opłaty sądowej) składamy w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Dołączamy odpisy skrócone aktu zgonu spadkodawcy, aktów urodzenia dzieci i aktów małżeństwa zamężnych córek oraz ewentualnie testament. Wnioskodawcą może być każdy zainteresowany: spadkobierca, wierzyciel zmarłego czy osoba uprawniona do zachowku. Co ważne, jeżel Czytaj więcej

 • Spadkobierca lepiej chroniony

  Na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku mamy 6 miesięcy. Czytaj więcej

 • Spadek z długiem

  Zmarła moja mama. Zostawiła dom i, prawdopodobnie, sporo długów. Nie stać mnie na ich spłacanie. Co zrobić, aby uchronić się przed taką koniecznością? Grażyna ze Słupska Czytaj więcej

 • Wierzyciel ściągnie dług od tego, kto coś ma

  Musisz spłacać dług solidarnie z innymi? Wiedz, że wierzyciel może domagać się spłat tylko od jednego z was! Czytaj więcej

 • Testament niełatwo unieważnić

  Podważenie testamentu jest możliwe, ale niełatwe (inaczej każdy niezadowolony spadkobierca usiłowałby to zrobić). Trzeba mianowicie udowodnić przed sądem, że spadkodawca spisywał testament: - w stanie wykluczającym świadome albo swobodne decydowanie i wyrażenie woli, czyli był niepoczytalny lub działał pod przymusem (potrzebne byłyby np. orzeczenie lekarskie, wyniki badań). - pod wpływem błędu pozwalającego przypuszczać, że gdyby nie ten błąd, treść postanowień byłaby inna (np. ojciec zapisał Czytaj więcej