Co może zrobić pominięty spadkobierca?

Kiedy umiera bliski, rodzina dzieli się spadkiem. Zdarza się jednak, że jakiś spadkobierca zostaje pominięty

Ojciec miał nową rodzinę i nie utrzymywał ze mną kontaktów od bardzo dawna. O jego śmierci dowiedziałam się dopiero po dwóch latach, kiedy moje przyrodnie rodzeństwo podzieliło się już majątkiem (przed sądem, bo nie było testamentu). Czy mam szansę na spadek? – pyta Henryka T. z Jasła.

Pominięty spadkobierca może wystąpić o zmianę lub uchylenie postanowienia o nabyciu spadku.

Reklama

Jest to dopuszczalne w każdym momencie, czyli bez względu na to, ile czasu upłynęło od wydania poprzedniego postanowienia. Z jednym wyjątkiem: osoba, która uczestniczyła w pierwszym postępowaniu, ma na to tylko rok.

Okres ten liczy się od momentu, w którym możliwe stało się złożenie wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia (a więc od chwili, gdy spadkobierca zdobył do tego podstawy, na które nie mógł się powołać w postępowaniu).

Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, nie tylko pominięty spadkobierca, ale również ten, którego udział w spadku jest inny, niż został uznany. Tak może być na przykład, jeśli okaże, że zmarły pozostawił testament, który wcześniej nie był ujawniony, albo gdy spadkobiercy zataili istnienie pozamałżeńskiego dziecka spadkodawcy.

Po złożeniu wniosku postępowanie toczy się po raz drugi, niejako od początku. Jego celem jest stwierdzenie nabycia spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. W taki sam sposób można przed sądem zakwestionować również poświadczenie dziedziczenia, które sporządził notariusz.

Jeżeli spadek został już podzielony i znalazł się w rękach osoby, która przejęła nienależny spadek, prawowity spadkobierca może żądać wydania mu spadku. Pani też ma taką możliwość, przysługuje jej bowiem wynikające z kodeksu cywilnego (art. 1029) tzw. roszczenie o ochronę dziedziczenia.

W pozwie składanym do sądu cywilnego musi Pani dokładnie wymienić wszystkie rzeczy i prawa (np. prawo własności, prawo użytkowania wieczystego), których wydania żąda.

Musi też Pani uzasadnić ich przynależność do spadku, a ponadto udowodnić (zeznaniami świadków, dokumentami), że znajdują się w posiadaniu osoby, która podaje się za spadkobiercę, lecz nim nie jest.

Konieczne jest także wykazanie Pani tytułu prawnego do spadku

Roszczenie o ochronę dziedziczenia przedawnia się po 10 latach (bieg terminu rozpoczyna się w chwili przejęcia przez rzekomego spadkobiercę pierwszego z przedmiotów wchodzących w skład spadku, nie wcześniej jednak niż z chwilą otwarcia spadku).

Nie zawsze jednak prawowity spadkobierca odzyska wszystkie należne mu dobra. Jeśli „fałszywy” spadkobierca, posługując się postanowieniem o nabyciu spadku lub notarialnym poświadczeniem dziedziczenia, sprzedał nieruchomość należącą do spadku, to podważenie sprzedaży może się okazać niemożliwe.

Nabywca staje się bowiem właścicielem danego dobra – chyba, że działał w złej wierze, tj. wiedział (lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć), że sprzedawcy (albo darczyńcy) spadek się nie należy.

W takim przypadku spadkobierca nie może się domagać wydania mu dóbr spadkowych. Wówczas jedynym adresatem roszczeń majątkowych może być „fałszywy” spadkobierca i od niego poszkodowany może żądać spłaty spadku.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Rodzice zostawili ci w spadku działkę lub mieszkanie obciążone hipoteką. Odpowiedzialność za jej spłatę będzie spoczywać na tobie od chwili, gdy formalnie nabędziesz spadek. Musisz się zastanowić,... więcej