Co to jest zapis windykacyjny?

Ojciec zapisał w testamencie swoją firmę (warsztat) mnie, a nie braciom. Bracia się burzą i chcą unieważnić zapis zrobiony u notariusza. Czy mogą to zrobić? A jeśli przejmę firmę, to czy będę musiała ich spłacić? Alina z Kalwarii

Ojciec zrobił na Pani rzecz tzw. zapis windykacyjny. Miał pełne prawo przekazać w ten sposób swoją firmę. Co to dla Pani oznacza? Warsztat ulega wyłączeniu z masy spadkowej, a Pani staje się jego właścicielką z chwilą śmierci ojca. I proszę pamiętać, że nie wyklucza to Pani z dalszego postępowania spadkowego, tzn. ma Pani udział w pozostałej części majątku ojca.

Jako córka zapisodawcy nie zapłaci Pani podatku spadkowego niezależnie od wartości firmy. Musi Pani tylko, po przeprowadzeniu sprawy sądowej o nabycie spadku, zgłosić w urzędzie skarbowym nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Reklama

Jeśli ojciec pozostawił długi, to odpowiedzialność za nie obciąża i zwykłych spadkobierców, czyli braci, i Panią – jako zapisobiorcę. Z tym, że jest ona ograniczona do wartości przedmiotu zapisu według stanu i cen z chwili śmierci spadkodawcy. Oczywiście zapis wolno odrzucić. Jest na to pół roku.

Bracia mogą próbować podważyć testament w całości, ale to nie takie proste. Musieliby udowodnić, że swoją ostatnią wolę ojciec spisywał w stanie wykluczającym świadome albo swobodne decydowanie (był niepoczytalny) lub pod wpływem błędu bądź groźby.

Sam zapis windykacyjny może być nieważny tylko w jednej sytuacji: jeżeli w chwili śmierci spadkodawcy przedmiot zapisu (warsztat) nie był jego własnością albo ojciec był zobowiązany do jego sprzedaży.

Z tytułu przejęcia firmy braciom nie należą się spłaty. Mogą oni jednak wystąpić o zachowek – jest to zabezpieczenie dla najbliższej rodziny, która została pominięta w testamencie. Wtedy pod uwagę brana będzie wartość przedmiotu objętego zapisem.

Gdzie szukać testamentu? W razie kłopotów z odnalezieniem ostatniej woli warto sprawdzić Notarialny Rejestr Testamentów (NORT). Notariusz weźmie za to 100-150 zł.

Ile wynosi zachowek? Co do zasady zachowek wynosi 1/2 tego, co dana osoba otrzymałaby, gdyby dziedziczyła ustawowo.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Na żywo

Zobacz również

  • 1 Zachowek przysługuje Ci, jeśli byłeś małżonkiem lub dzieckiem albo wnukiem zmarłego i nie zostałeś uwzględniony w testamencie. 2 Do wypłaty zachowku zobowiązani są ci, którzy odziedziczyli... więcej