Co trzeba załatwić po śmierci bliskiej osoby?

Niedawno zmarł mąż mojej siostry i jest ona kompletnie rozbita. Chcę jej pomóc, ale nie wiem, jakie formalności trzeba załatwić. Olga, 56 lat, Świebodzin

Po załatwieniu formalności związanych z pogrzebem i zasiłkiem pogrzebowym ważny jest szereg innych spraw. Przede wszystkim warto sprawdzić, czy siostrze przysługuje renta rodzinna.

Należy wypełnić formularz ZUS Rp-2 wraz z załącznikiem ZUS Rp-2a i złożyć je w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Do renty mają prawo przede wszystkim członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Reklama

Bliscy zmarłego otrzymają rentę także wtedy, gdy dana osoba nie miała prawa do wymienionych świadczeń, ale przynajmniej spełniała warunki wymagane do ich uzyskania.

W takim wypadku przyjmuje się, że zmarła osoba była całkowicie niezdolna do pracy. Jeśli zmarła osoba pracowała, to dział księgowości wyliczy i wypłaci spadkobiercom należną kwotę odprawy z pracy. Jej wysokość zależy od stażu pracy.

Po pogrzebie należy także przeprowadzić sprawę spadkową lub wyrobić u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Upraszczając, spadek można przyjąć lub odrzucić.

Przy czym przyjąć można bez ograniczeń za długi spadkowe (tak zwane przyjęcie proste) albo z ograniczeniem odpowiedzialności (tak zwane przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza).

Siostra ma na to sześć miesięcy od dowiedzenia się o śmierci męża. Co jest ważne, brak złożenia oświadczenia powoduje przyjęcie domniemania, że spadek został przyjęty bez ograniczeń za długi spadkowe.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy wniosku, czyli męża. Załatwienie sprawy u notariusza jest możliwe tylko, gdy nie ma żadnych kwestii spornych między spadkobiercami.

Konto zmarłego

Do zamknięcia konta, zablokowania karty i rozwiązania umowy wystarczy akt zgonu. Jeśli jednak chcemy odblokować środki na koncie, potrzebne jest poświadczenie dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Poza tym na mocy prawa bankowego bank w którym zmarły miał założone konto, ma obowiązek wypłacić kwotę wydaną na koszty pogrzebu osobie, która przedstawi rachunki za poniesione koszty.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Takie jest życie

Zobacz również

  • 1 Zachowek przysługuje Ci, jeśli byłeś małżonkiem lub dzieckiem albo wnukiem zmarłego i nie zostałeś uwzględniony w testamencie. 2 Do wypłaty zachowku zobowiązani są ci, którzy odziedziczyli... więcej