Co trzeba załatwić po śmierci bliskiej osoby?

Niedawno zmarł mąż mojej siostry i jest ona kompletnie rozbita. Chcę jej pomóc, ale nie wiem, jakie formalności trzeba załatwić. Olga, 56 lat, Świebodzin

Po załatwieniu formalności związanych z pogrzebem i zasiłkiem pogrzebowym ważny jest szereg innych spraw. Przede wszystkim warto sprawdzić, czy siostrze przysługuje renta rodzinna.

Należy wypełnić formularz ZUS Rp-2 wraz z załącznikiem ZUS Rp-2a i złożyć je w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Do renty mają prawo przede wszystkim członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Reklama

Bliscy zmarłego otrzymają rentę także wtedy, gdy dana osoba nie miała prawa do wymienionych świadczeń, ale przynajmniej spełniała warunki wymagane do ich uzyskania.

W takim wypadku przyjmuje się, że zmarła osoba była całkowicie niezdolna do pracy. Jeśli zmarła osoba pracowała, to dział księgowości wyliczy i wypłaci spadkobiercom należną kwotę odprawy z pracy. Jej wysokość zależy od stażu pracy.

Po pogrzebie należy także przeprowadzić sprawę spadkową lub wyrobić u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Upraszczając, spadek można przyjąć lub odrzucić.

Przy czym przyjąć można bez ograniczeń za długi spadkowe (tak zwane przyjęcie proste) albo z ograniczeniem odpowiedzialności (tak zwane przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza).

Siostra ma na to sześć miesięcy od dowiedzenia się o śmierci męża. Co jest ważne, brak złożenia oświadczenia powoduje przyjęcie domniemania, że spadek został przyjęty bez ograniczeń za długi spadkowe.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy wniosku, czyli męża. Załatwienie sprawy u notariusza jest możliwe tylko, gdy nie ma żadnych kwestii spornych między spadkobiercami.

Konto zmarłego

Do zamknięcia konta, zablokowania karty i rozwiązania umowy wystarczy akt zgonu. Jeśli jednak chcemy odblokować środki na koncie, potrzebne jest poświadczenie dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Poza tym na mocy prawa bankowego bank w którym zmarły miał założone konto, ma obowiązek wypłacić kwotę wydaną na koszty pogrzebu osobie, która przedstawi rachunki za poniesione koszty.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Takie jest życie

Zobacz również

  • Niedawno zmarła moja matka. Nasze relacje nie były zbyt dobre. Po otwarciu testamentu okazało się, że mnie wydziedziczyła. Mam jednak dwoje dzieci. Słyszałam, że mają one prawo do części spadku po... więcej