Czy niepełnoletnie dziecko może dziedziczyć długi w spadku po rodzicu?

Opiekuję się wnuczką (moja córka zmarła). Jestem jej prawnym opiekunem. Ojciec nie interesuje się dzieckiem. Nie miał też ślubu z moją córką. Zadłużył mieszkanie, które należało do córki. Czy ja to muszę spłacać? Co robić? Irena, 60 lat, Bielsko-Biała

Reklama

Z listu wynika, że jedynym spadkobiercą Pani córki jest Pani wnuczka, ale ponieważ jest małoletnia, Pani musi działać w jej imieniu. Jeżeli długi są większe niż wartość majątku wchodzącego do spadku po Pani córce, a od jej śmierci nie mi nęło 6 miesięcy, może Pani wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o zgodę na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu wnuczki.

Jeśli zaś długi są mniejsze niż wartość spadku, lub jeśli upłynął już czas na jego odrzucenie, to i tak Pani wnuczka dziedziczy z tzw. dobrodziejstwem inwentarza (dotyczy to małoletnich).

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek do sądu o spis inwentarza. Ewentualna egzekucja długów może być prowadzona jedynie do wysokości majątku, który pozostawiła Pani córka. Art. 931 oraz 1012–1015 k.c.

Ewa Bojanowska - adwokat

Ważna rada!

Gdy sąd wyrazi zgodę, by Pani, jako opiekun prawny wnuczki, złożyła w jej imieniu oświadczenie o odrzuceniu spadku, będzie można to zrobić u notariusza lub w sądzie rejonowym w miejscu zamieszkania dziecka.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Naj

Zobacz również

  • Niedawno zmarła moja matka. Nasze relacje nie były zbyt dobre. Po otwarciu testamentu okazało się, że mnie wydziedziczyła. Mam jednak dwoje dzieci. Słyszałam, że mają one prawo do części spadku po... więcej