Czy niepełnoletnie dziecko może dziedziczyć długi w spadku po rodzicu?

Opiekuję się wnuczką (moja córka zmarła). Jestem jej prawnym opiekunem. Ojciec nie interesuje się dzieckiem. Nie miał też ślubu z moją córką. Zadłużył mieszkanie, które należało do córki. Czy ja to muszę spłacać? Co robić? Irena, 60 lat, Bielsko-Biała

Reklama

Z listu wynika, że jedynym spadkobiercą Pani córki jest Pani wnuczka, ale ponieważ jest małoletnia, Pani musi działać w jej imieniu. Jeżeli długi są większe niż wartość majątku wchodzącego do spadku po Pani córce, a od jej śmierci nie mi nęło 6 miesięcy, może Pani wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o zgodę na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu wnuczki.

Jeśli zaś długi są mniejsze niż wartość spadku, lub jeśli upłynął już czas na jego odrzucenie, to i tak Pani wnuczka dziedziczy z tzw. dobrodziejstwem inwentarza (dotyczy to małoletnich).

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek do sądu o spis inwentarza. Ewentualna egzekucja długów może być prowadzona jedynie do wysokości majątku, który pozostawiła Pani córka. Art. 931 oraz 1012–1015 k.c.

Ewa Bojanowska - adwokat

Ważna rada!

Gdy sąd wyrazi zgodę, by Pani, jako opiekun prawny wnuczki, złożyła w jej imieniu oświadczenie o odrzuceniu spadku, będzie można to zrobić u notariusza lub w sądzie rejonowym w miejscu zamieszkania dziecka.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Naj

Zobacz również

  • Rodzice zostawili ci w spadku działkę lub mieszkanie obciążone hipoteką. Odpowiedzialność za jej spłatę będzie spoczywać na tobie od chwili, gdy formalnie nabędziesz spadek. Musisz się zastanowić,... więcej