Czy nieślubny syn ma prawo do spadku po ojcu?

Szwagier zmarł kilka lat temu. Nie zostawił testamentu. Miał dwoje ślubnych dzieci i jedno przedmałżeńskie. Pierworodny syn domaga się części majątku od siostry. Ma prawo? Janina M. z Wielkopolski

Jeśli zmarły nie zostawił testamentu, w pierwszej kolejności do spadku powołani są małżonek i dzieci: ślubne oraz nieślubne. Wszyscy potomkowie i żona dziedziczą w równych częściach, ale małżonek nie może dostać mniej niż jedną czwartą całości spadku.

Reklama

Każdy z uprawnionych otrzyma jedną czwartą spadku (bo spadkobierców jest czworo). Dzielony jest majątek odrębny małżonka oraz odpowiednio ten nabyty w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej (dorobek wspólny małżonków dzielony jest na pół i z części przypadającej zmarłemu dokonywany jest dalszy podział między spadkobierców).

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Jeśli zmarła osoba za życia nie zdecyduje o losach swojego majątku, to potem sprawy spadkowe „uporządkują” przepisy. Wyjaśniamy wszystkie zasady. więcej