Czy w BIK ustalimy zadłużenie zmarłego?

Dane zgromadzone w BIK stanowią tajemnicę bankową.

To oznacza, że tylko we włas- nym imieniu można otrzymać swoją historię kredytową. Oczywiście banki i SKOK-i mają wgląd do bazy BIK, by sprawdzać zadłużenie osób, które występują o kredyt. Także prokuratura (w oparciu o po- stanowienie sądu okręgowego) może uzyskać wgląd w te dane. Natomiast inne instytucje spoza sektora bankowego i śledczego, uzyskają informacje z BIK pod warunkiem, że kredytobiorca wyrazi na to zgodę. Dane o zadłużeniu osoby zmarłej BIK może udostępnić na wniosek sądu, który prowadzi postępowanie spadkowe po danej osobie. Żadne inne osoby, nawet spokrewnione, nie mają możliwości uzyskania historii kredytowej zmarłego. Nie mają do niej dostępu nawet spadkobiercy, dopóki nie zostanie stwierdzone nabycie spadku (w sądzie albo u notariusza). Dane o zadłużeniu zmarłego można uzyskać tylko po okazaniu właściwych dokumentów. W BIK spadkobierca ma obowiązek przedstawić: – prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku przez niego lub – akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Uwaga! Muszą to być oryginały dokumentów lub notarialnie poświadczone kopie. Spadkobiercy muszą też okazać w BIK odpis aktu zgonu zmarłego oraz znać jego numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Nie ma więc możliwości, by przed odrzuceniem spadku sprawdzić w BIK, czy zmarły miał długi, ile miał kredytów, w jakich bankach itd. Najpierw trzeba by ten spadek... przyjąć.

Reklama

Więcej informacji o zasadach pobierania raportu z BIK można znaleźć na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej: www.bik.pl

Agnieszka Marzec, radca prawny Biura Informacji Kredytowej S.A.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Naj

Zobacz również

  • 1 Zachowek przysługuje Ci, jeśli byłeś małżonkiem lub dzieckiem albo wnukiem zmarłego i nie zostałeś uwzględniony w testamencie. 2 Do wypłaty zachowku zobowiązani są ci, którzy odziedziczyli... więcej