Dla kogo majątek, gdy nie ma testamentu

Jeśli zmarła osoba za życia nie zdecyduje o losach swojego majątku, to potem sprawy spadkowe „uporządkują” przepisy. Wyjaśniamy wszystkie zasady.

Reklama

Zasady dziedziczenia po osobie, która nie zostawiła testamentu, reguluje kodeks cywilny: przepisy ściśle określają, kto po kim dziedziczy w rodzinie oraz jaką część spadku. Kolejność dziedziczenia ustawowego jest bardzo ważna.

W listach do redakcji często pytacie: „czy mam prawo do spadku, jaki udział mi się należy”? Nasi eksperci odpowiadają na najczęściej nurtujące was problemy.

Majątek dla dziecka

Pani Anna pyta: „Wychowujemy 2 dzieci, wspólne i moje z pierwszego małżeństwa. Jak dziedziczą po mężu?”

Ekspert wyjaśnia: wg przepisów dziedziczy Pani, jako żona i wspólne dziecko (po 1/2 spadku). Aby też Pani dziecko z pierwszego małżeństwa dziedziczyło po mężu, musiałby on sporządzić testament, w którym powołałby do spadku (oprócz żony i wspólnego dziecka) także dziecko żony.

Pani Krystyna pyta: „Ojciec mojego 5-letniego synka nie żyje. Czy może być tak, że spadek po babci (matce ojca) odziedziczy moje dziecko?”

Tak, gdyż dziecko „wchodzi” do dziedziczenia w miejsce nieżyjącego rodzica. Wiek dziecka nie jest przeszkodą. Ale Pani, jako opiekun prawny dziecka, będzie zarządzać jego majątkiem. Jednak póki nie będzie pełnoletnie, to o ważnych sprawach dotyczących majątku (np. sprzedaży domu po babci), będzie decydował sąd rodzinny.

Spadek dla żony i rodziców

Pani Jolanta pyta: „Kto odziedziczy działkę i dom – własność moją i mojego zmarłego męża, jeśli nie mamy dzieci, a rodzice męża żyją?”

Ekspert wyjaśnia: połowa domu już jest własnością żony, bo do zakupu doszło w trakcie małżeństwa. Dziedziczeniu podlega tylko połowa męża: 1/2 z niej będzie dla żony, pozostała po równo dla rodziców męża . Rodzicom przypadnie więc po 1/8 całego majątku, a p. Jolancie ostatecznie – 3/4.

Możliwe rozwiązania: pani Jolanta może spłacić rodziców męża lub oni mogą na jej rzecz zrzec się swoich części.

Dziedziczenie po rodzeństwie

Pani Ewa pyta: „Czy będę dziedziczyć po siostrze, która jest mężatką (od 15 lat), lecz nie ma dzieci? Mamy też brata.”

Ekspert odpowiada: jest możliwe, by rodzeństwo dziedziczyło po sobie, nawet jeśli w chwili śmierci zmarły był w związku małżeńskim. Jeśli rodzice rodzeństwa nie żyją, ich część spadku po córce (siostrze p. Ewy), czyli 1/2, będzie do podziału między p. Ewę i jej brata.

Kiedy ważna jest data śmierci?

Pani Izabela pyta: „Czy to prawda, że data śmierci spadkodawcy może zdecydować, kto po nim dziedziczy?”

Ekspert wyjaśnia: Tak! Ustalając krąg spadkobierców, bierze się pod uwagę przepisy obowiązujące w dniu śmierci spadkodawcy. Ostatnia zmiana przepisów miała miejsce 28 czerwca 2009 r. Po osobach zmarłych po tej dacie mogą dziedziczyć dziadkowie i pasierbowie.

Pani Joanna pyta: „Czy data śmierci może mieć znaczenie w dziedziczeniu długów?”

Ekspert wyjaśnia: Tak, to nowość w przepisach! Spadkobiercy nie muszą spłacać ze swojego majątku dłu gów po osobach zmarłych po 18.10.2015 r. Długi tych osób są spłacane tylko do wartości tego, co pozostawiły po sobie.

Krewni zmarłego dziedziczą w następującej kolejności: Krewni zmarłego dziedziczą w następującej kolejności:

1. Dzieci oraz małżonek

Dziedziczą w częściach równych (np. żona i 2 dzie ci po 1/3 spadku). Nawet gdy dzieci jest więcej, część małżonka nie może być mniejsza niż 1/4.

2. Małżonek wraz z rodzicami zmarłego

Te osoby dziedziczą dopiero wówczas, gdy zmarły nie miał dzieci. Udział małżonka wynosi 1/2 spadku, a rodziców – po 1/4 spadku.

3. Małżonek wraz z rodzeństwem zmarłego

Te osoby dziedziczą, jeśli zmarły nie miał dzieci, a jego rodzice nie żyją. Spadek: 1/2 dla małżonka, 1/2 do podziału po równo między rodzeństwo.

4. Tylko małżonek zmarłej osoby

Dziedziczy całość spadku, gdy zmarły małżonek nie miał dzieci ani rodziców (zmarli wcześniej), ani rodzeństwa czy też dzieci rodzeństwa.

5. Tylko rodzeństwo zmarłego

Bracia i siostry zmarłego dziedziczą, jeśli on nie zostawił dzieci ani małżonka i nie żyją jego rodzice. Gdy ktoś z rodzeństwa nie żyje, dziedziczą jego dzieci.

6. Dziadkowie zmarłej osoby

Dziedziczą, gdy zmarły nie miał: małżonka, dzie ci, wnuków, rodziców, rodzeństwa (i ich dzieci). Gdy dziadkowie umrą, dziedziczą dalsi krewni.

7. Pasierbowie zmarłego

Mają prawo do spadku wyjątkowo: gdy nie żyje małżonek zmarłego (rodzic pasierba) i zmarły nie zostawił własnych dzieci, rodziców i rodzieństwa.

8. Gmina lub Skarb Państwa

Jeśli zmarły nie miał nikogo z powyższych krewnych dziedziczy gmina, w której mieszkał, a Skarb Państwa, gdy nie da się ustalić jego ostatniego miejsca pobytu.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również