Do Kiedy można starać się o zachowek?

Jeśli najbliższa rodzina została pominięta w testamencie, należy jej się zachowek. Ale czas na domaganie się go jest ograniczony!

Babka Katarzyny J. ze strony matki cały majątek – mieszkanie własnościowe – zapisała w testamencie swemu synowi. Córce, z którą była skłócona od dawna, nie zapisała nic. Ale mimo wszystko nie wydziedziczyła jej.

Kilka miesięcy po śmierci babki matka Katarzyny zginęła w wypadku samochodowym. Niedługo przed śmiercią wyznała Katarzynie, że będzie starać się o zachowek po matce.

Reklama

Od tamtego czasu minęły dwa lata. Katarzyna doszła do siebie po tych smutnych wydarzeniach, ale straciła pracę, a jej sytuacja finansowa stawała się coraz trudniejsza. Wtedy przypomniała sobie słowa matki, że będzie starać się o zachowek po babce.

Nie wiedząc, czy to jest możliwe po takim czasie, udała się poradę do znajomego prawnika. W jego kancelarii Katarzyna dowiedziała się, że nie tylko jej nieżyjąca matka miała prawo do zachowku. Nabyła je również ona sama, ponieważ to roszczenie przechodzi na dzieci.

Komu przysługuje prawo do zachowku?

Prawnik wyjaśnił Katarzynie, że krąg osób uprawnionych do zachowku jest ograniczony. – Prawo do niego przysługuje tylko osobom bliskim spadkodawcy, czyli jego zstępnym, a więc dzieciom, wnukom i prawnukom, a także małżonkom i rodzicom.

Na zachowek nie może natomiast liczyć rodzeństwo, dziadkowie i pasierbowie. W sytuacji, gdy nie ma innych spadkobierców ustawowych, mają jednak do niego prawo rodzice zmarłego. Katarzynę ucieszyła wiadomość, że znalazła się w gronie uprawnionych. Teraz tym bardziej chciała dowiedzieć się, na co może liczyć.

– Wysokość zachowku w tym przypadku wynosi połowę udziału spadkowego, jaki by pani przypadł, gdyby pani dziedziczyła z mocy ustawy. Tylko gdy osoba uprawniona do zachowku jest małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, przysługuje jej dwie trzecie wartości udziału spadkowego – wytłumaczył prawnik.

Wypłata wyłącznie w gotówce!

Katarzyna zastanawiała się, w jaki sposób wuj miałby ją spłacić. Czy w grę wchodziłaby tylko gotówka, czy w ramach należności mógłby jej oddać na przykład stare obrazy babci, warte, jak się orientowała, wiele.

– Zachowek zawsze jest wypłacany w gotówce. Nie można zatem zamiast pieniędzy przekazać części majątku, na przykład obrazów lub samochodu – powiedział jej prawnik. Jednocześnie zwrócił uwagę Katarzynie, że powinna pośpieszyć się z dochodzeniem swych praw, gdyż roszczenie osób uprawnionych do zachowku przedawnia się z upływem pięciu lat od ogłoszenia testamentu.

Katarzyna ponadto chciała się dowiedzieć, jak trzeba dochodzić zapłaty zachowku. – Jestem pewna, że wuj nie zechce wywiązać się z tego dobrowolnie – przyznała się prawnikowi do swoich obaw.

– W takiej sytuacji nie pozostaje pani nic innego, jak tylko skierować pozew do sądu. Tego rodzaju spraw dochodzi się w sądowym postępowaniu cywilnym – wyjaśnił Katarzynie prawnik.

Anna Sulczewska

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Twoje Imperium

Zobacz również

  • Postanowiłam spisać testament i przekazać majątek tym bliskim, z którymi jestem szczególnie związana. Jak to zrobić, aby testament nie trafił w niepowołane ręce i nie został zniszczony? Zależy mi... więcej