Dostałam spadek - co z podatkiem?

Aby odziedziczony majątek stał się naszą własnością, trzeba dopełnić kilku formalności. Najpierw idziemy do sądu lub notariusza, by uzyskać potwierdzenie, że spadek nabyliśmy zgodnie z prawem. Gdy uzyskamy dokument to poświadczający, zgłaszamy się do urzędu skarbowego (gdy odziedziczyliśmy mieszkanie, do urzędu zgodnego z jego położeniem).

Trzeba to zrobić zawsze, bez względu na wartość spadku, pokrewieństwo ze spadkodawcą i czy dziedziczymy na podstawie testamentu, czy ustawowo.

Formalności w sądzie

Reklama

Składasz wniosek o nabycie spadku. Opłata sądowa wynosi 50 zł. We wniosku wymień spadkobierców, podaj ich dane i adresy. Jeśli zmarły zostawił testament, dołącz go. Sąd zawiadomi o rozprawie. Jako wnioskodawca musisz być obecna.

Sąd wyda postanowienie, kto jaką część ułamkową spadku dziedziczy.

Formalności u notariusza

Notariusz sporządzi dokumenty, jeśli stawią się w kancelarii wszyscy spadkobiercy. Opłata za jego usługi to ok. 150 zł. Notariusz spisze protokół dzie dziczenia z oświadczeniami spadko bierców i na tej postawie sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, zarejestruje także akt w rejestrze Krajowej Rady Notarialnej.

Zgłoszenie do urzędu skarbowego

Każdy, kto nabędzie spadek w sądzie lub u notariusza, ma obowiązek zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego.

Należy to zrobić w ciągu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu o nabyciu spadku lub daty podpisania aktu poświadczenia dziedziczenia.

W urzędzie skarbowym wypełnij formularz SD-Z2. Instrukcje, jak należy to zrobić, uzyskasz na miejscu w urzędzie lub znajdziesz na jego stronie internetowej.

Uwaga! Jeśli zgłosisz spadek w terminie, będziesz zwolniona z podatku. Ten przywilej dotyczy osób z najbliższej rodziny – małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa, także dziadków i wnuków zmarłego (to tzw. I grupa podatkowa).

Dalsza rodzina zmarłego i obce osoby dziedziczące po nim na podstawie testamentu, muszą po zgłoszeniu spadku do urzędu skarbowego zapłacić podatek (stawki znajdziesz na: finanse.mf.gov.pl).

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • Niedawno zmarła moja matka. Nasze relacje nie były zbyt dobre. Po otwarciu testamentu okazało się, że mnie wydziedziczyła. Mam jednak dwoje dzieci. Słyszałam, że mają one prawo do części spadku po... więcej