Dostałam spadek - co z podatkiem?

Aby odziedziczony majątek stał się naszą własnością, trzeba dopełnić kilku formalności. Najpierw idziemy do sądu lub notariusza, by uzyskać potwierdzenie, że spadek nabyliśmy zgodnie z prawem. Gdy uzyskamy dokument to poświadczający, zgłaszamy się do urzędu skarbowego (gdy odziedziczyliśmy mieszkanie, do urzędu zgodnego z jego położeniem).

Trzeba to zrobić zawsze, bez względu na wartość spadku, pokrewieństwo ze spadkodawcą i czy dziedziczymy na podstawie testamentu, czy ustawowo.

Formalności w sądzie

Reklama

Składasz wniosek o nabycie spadku. Opłata sądowa wynosi 50 zł. We wniosku wymień spadkobierców, podaj ich dane i adresy. Jeśli zmarły zostawił testament, dołącz go. Sąd zawiadomi o rozprawie. Jako wnioskodawca musisz być obecna.

Sąd wyda postanowienie, kto jaką część ułamkową spadku dziedziczy.

Formalności u notariusza

Notariusz sporządzi dokumenty, jeśli stawią się w kancelarii wszyscy spadkobiercy. Opłata za jego usługi to ok. 150 zł. Notariusz spisze protokół dzie dziczenia z oświadczeniami spadko bierców i na tej postawie sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, zarejestruje także akt w rejestrze Krajowej Rady Notarialnej.

Zgłoszenie do urzędu skarbowego

Każdy, kto nabędzie spadek w sądzie lub u notariusza, ma obowiązek zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego.

Należy to zrobić w ciągu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu o nabyciu spadku lub daty podpisania aktu poświadczenia dziedziczenia.

W urzędzie skarbowym wypełnij formularz SD-Z2. Instrukcje, jak należy to zrobić, uzyskasz na miejscu w urzędzie lub znajdziesz na jego stronie internetowej.

Uwaga! Jeśli zgłosisz spadek w terminie, będziesz zwolniona z podatku. Ten przywilej dotyczy osób z najbliższej rodziny – małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa, także dziadków i wnuków zmarłego (to tzw. I grupa podatkowa).

Dalsza rodzina zmarłego i obce osoby dziedziczące po nim na podstawie testamentu, muszą po zgłoszeniu spadku do urzędu skarbowego zapłacić podatek (stawki znajdziesz na: finanse.mf.gov.pl).

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • 1. Próbę unieważnienia testamentu ze względu na niepoczytalność spadkodawcy możesz podjąć w ciągu 3 lat od dnia, w którym dowiedziałeś się o jego nieważności i nie później niż 10 lat od otwarcia... więcej