Dziedziczenie mieszkania spółdzielczego

Mieszkania spółdzielcze własnościowe nabywa się w drodze dziedziczenia na takich samych zasadach jak to się dzieje w przypadku mieszkań własnościowych.

W odniesieniu do lokalu spółdzielczego własnościowego, jeśli spadkobierców jest kilku, to powinni oni w ciągu roku od śmierci właściciela mieszkania wybrać pełnomocnika, który będzie podejmować w ich imieniu decyzje związane z odziedziczoną nieruchomością. Po tym terminie na wniosek spadkobierców lub spółdzielni, sąd wyznaczy przedstawiciela.

W przypadku mieszkania spółdzielczego lokatorskiego prawo do najmu takiego lokalu jest niezbywalne

Oznacza to, że nie może być ono zapisane w testamencie, ale w przypadku śmierci najemcy może przejść na jego współmałżonka (w pierwszej kolejności), dzieci oraz inne bliskie osoby. Warunkiem jest przynależność tej osoby do grona członków spółdzielni. Jeśli małżonek zmarłego do nich nie należy, aby zachować mieszkanie, powinien w ciągu roku od dnia śmierci żony lub męża, złożyć do spółdzielni deklarację członkowską. Musi napisać podanie o przyjęcie go w poczet jej członków i zapłacić opłatę członkowską. Do załatwienia formalności niezbędny jest akt zgonu i prawomocne orzeczenie sądu lub notarialne potwierdzenie nabycia spadku po zmarłym.

Reklama

Jeśli małżonek zmarłej osoby tego nie zrobi, spółdzielnia wyznacza mu dodatkowy termin: minimum 6 miesięcy. Po upływie tego czasu władze spółdzielni mogą podjąć uchwałę o wygaśnięciu prawa do lokalu i nakazać jego opuszczenie. Wtedy prawa do przyjęcia do spółdzielni przechodzą na dzieci i rodzinę.

Spadkobiercy zawsze dziedziczą wkład mieszkaniowy

By go otrzymać, muszą złożyć wniosek o nabycie spadku. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu, powinni w urzędzie skarbowym uregulować podatek i od tej pory mogą domagać się od spółdzielni lub osoby, na którą przeszło prawo do najmu wypłaty wkładu mieszkaniowego.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Więcej na temat:

Zobacz również

  • Przepisałam mieszkanie na córkę, bo cały czas jest ze mną, pomaga mi. Mam jeszcze syna, który mieszka daleko i się mną nie opiekuje. Mało tego, w ciągu ostatnich dwóch lat w ogóle przestał mnie... więcej