Dziedziczysz nieruchomość z niespłaconym kredytem

Rodzice zostawili ci w spadku działkę lub mieszkanie obciążone hipoteką. Odpowiedzialność za jej spłatę będzie spoczywać na tobie od chwili, gdy formalnie nabędziesz spadek. Musisz się zastanowić, czy to ci się opłaca. Masz na to sześć miesięcy, od dnia, w którym dowiedziałaś się o spadku – to termin złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku (razem z długiem) albo o odrzuceniu schedy.

Reklama

Jeśli wartość nieruchomości jest większa niż kwota, którą musisz jeszcze spłacić, przyjmij spadek. Konieczne będzie załatwienie formalności w banku. Musisz dostarczyć dokumenty potwierdzające, że teraz to ty jesteś właścicielką nieruchomości (nabycie spadku i dział spadku z sądu lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia). Bank zbada twoją zdolność kredytową i jeśli nie będzie zastrzeżeń, sporządzi aneks do umowy kredytowej.

Jeżeli spadkobierców jest więcej (np. twoje rodzeństwo), ta procedura dotyczy wszystkich. Po spłacie kredytu hipotecznego musicie podzielić się nabytym majątkiem (zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu o podziale spadku lub sporządzoną przez notariusza umowę o dział spadku).

Może być tak, że kredyt przerasta twoje możliwości, a kwota do spłacenia jest nieadekwatna do wartości nieruchomości (np. kredyt we frankach). Odrzuć spadek, gdy działka jest tak zadłużona, że spłata kredytu się nie opłaca. Poinformuj o tym bank na piśmie (załącz kopię dokumentów z sądu lub od notariusza).

Uwaga! Odrzucenie spadku przez ciebie oznacza, że zobowiązanie przechodzi na dalszych spadkobierców, np. twoje dzieci. Mają oni 6 miesięcy, by złożyć w sądzie spadku własne oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Świat kobiety

Zobacz również

  • 1 Zachowek przysługuje Ci, jeśli byłeś małżonkiem lub dzieckiem albo wnukiem zmarłego i nie zostałeś uwzględniony w testamencie. 2 Do wypłaty zachowku zobowiązani są ci, którzy odziedziczyli... więcej