Jak bezkonfliktowo podzielić spadek?

„Pół roku temu zmarła moja mama (była wdową). Wraz z bratem i dwiema siostrami odziedziczyliśmy po niej mieszkanie, działkę i niewielkie oszczędności. U notariusza został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia. W jaki sposób możemy podzielić spadek?” Karolina K. z Olsztyna

Akt poświadczenia dziedziczenia to pierwszy etap sprawy spadkowej. Mówi tylko o tym, kto jest spadkobiercą i jaki udział w spadku mu przypada. Pani i rodzeństwo jesteście współwłaścicielami wszystkich odziedziczonych składników majątku (każdy ma po 1/4).

By go podzielić, trzeba spisać umowę albo wnieść do sądu sprawę o tzw. dział spadku. Spisanie umowy jest możliwe wtedy, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału. Ponieważ w grę wchodzą nieruchomości, umowa musi być sporządzona u notariusza. To najszybszy, ale i najbardziej kosztowny sposób na podział majątku.

Reklama

Tańsze jest przeprowadzenie sprawy sądowej. Wniosek o dział spadku może złożyć każdy ze spadkobierców do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeśli wszyscy są zgodni co do tego, co komu ma przypaść i do wzajemnych rozliczeń, warto do niego dołączyć projekt działu spadku i wyjaśnić kwestię ewentualnych spłat.

Wówczas opłata sądowa będzie niższa. Ustalając, co komu się należy, trzeba wziąć pod uwagę także darowizny, których spadkodawca dokonał za życia. Warto uregulować wzajemne rozliczenia związane z poniesionymi na spadek nakładami. Jeśli spadkobiercy nie mogą się po- rozumieć co do podziału, pozostaje droga sądowa. Sąd zadecyduje, jak rozdysponować spadek. Niestety, takie sprawy mogą się ciągnąć latami, więc warto zgodnie podzielić się odziedziczonym majątkiem.

Opłaty notarialne przy umowie podziału spadku zależą od jego wartości. Gdy odziedziczony majątek ma wartość od 60 tys. zł do miliona – taksa notarialna wynosi 1010 zł + 0,4  proc. od nadwyżki powyżej 60 tys. zł.

Przykład: umowa dotyczy mieszkania wartego 200 tys. zł, działki o wartości 50 tys. zł i oszczędności – 10 tys. zł. Wartość całego spadku: 260 tys. zł. Taksa wyniesie 1010 zł + 0,4  proc. z 200 tys. zł – w sumie 1810 zł. Wraz z podatkiem VAT (23 proc.) zapłacimy 2226,30 zł. Opłata sądowa przy złożeniu wniosku o dział spadku wynosi 500 zł. Jeżeli spadkobiercy zgodnie przedstawią projekt podziału spadku – 300 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Dobry Tydzień

Zobacz również