Jak i dlaczego warto spisać testament?

Żeby uniknąć walki pomiędzy spadkobiercami, warto sporządzić ostatnią wolę.

Zdjęcie

Testament warto spisać po to, by zapobiec kłótniom między spadkobiercami /123/RF PICSEL
Testament warto spisać po to, by zapobiec kłótniom między spadkobiercami
/123/RF PICSEL

Pani Stanisława po Dniu Wszystkich Świętych zastanawia się, czy spisać ostatnią wolę. Jej dzieci ciągle się kłócą. Syn otrzymał już mieszkanie po babci. Mieszkanie, w którym mieszka z mężem, chciałaby zostawić po śmierci córce.

– Jeśli nie zostawi pani testamentu, zajdzie tzw. dziedziczenie ustawowe. – Kto dziedziczy wówczas jako pierwszy? – W pierwszej kolejności mąż lub żona zmarłego oraz jego dzieci. Ich udziały są równe (część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku).

Reklama

Jeśli chce pani w inny sposób lub w innych proporcjach rozporządzić swoim majątkiem, np. przekazać mieszkanie tylko córce, lepiej spisać testament. Bez testamentu, pani dzieci stałyby się współwłaścicielami mieszkania w równych proporcjach. Podobnie byłoby nawet wówczas, gdyby miała pani dwa mieszkania. Córka i syn po przyjęciu spadku, musieliby się podzielić, co mogłoby być trudne, jeśli żyją w konflikcie.

– Czy mogę też zapisać coś przyjaciółce? – Oczywiście. W testamencie może pani przekazać wybraną część majątku osobom, z którymi nie łączą pani więzy krwi.

– Czy mam iść do notariusza? – Może pani sama (koniecznie w całości ręcznie!) spisać swoją ostatnią wolę. Podać datę i podpisać. Może też pani sporządzić testament u notariusza w formie aktu notarialnego. Warto to zrobić, gdy chce pani zawrzeć skomplikowane dyspozycje, np. obciążyć spadkobiercę jakimś obowiązkiem. Taki testament jest rejestrowany.

– Ile kosztuje sporządzenie testamentu u notariusza? – Sporządzenie prostego testamentu kosztuje netto od 50 zł do 150 zł. – A co jeśli będę go jeszcze chciała zmienić? – W każdej chwili będzie pani mogła odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Skutki prawne testament rodzi bowiem dopiero po śmierci.

art. 943–946 Kodeksu cywilnego

Odwołanie

Możesz zniszczyć dotychczasowy testament lub zmienić część zapisów. Możesz też spisać nowy (własnoręcznie, z podpisem i datą lub u notariusza). Nie musisz odwoływać poprzedniego u notariusza, nawet jeśli był w formie notarialnej.

Warto jednak w nowym wskazać akt notarialny, który odwołujesz. Informacja o nim będzie bowiem w aktach właściwej kancelarii.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • 1. Próbę unieważnienia testamentu ze względu na niepoczytalność spadkodawcy możesz podjąć w ciągu 3 lat od dnia, w którym dowiedziałeś się o jego nieważności i nie później niż 10 lat od otwarcia... więcej