Jak napisać pozew o zachowek

Jeśli zmarły w testamencie pominie bliskich, mogą wystąpić o zachowek. Pokazujemy wzór pozwu do sądu.

Reklama

Zachowek przysługuje małżonkowi, dzieciom, rodzicom, wnukom zmarłego. Te osoby to spadkobiercy ustawowi i są chronieni przez prawo, gdy ich bliski zmarły zapisze w testamentu lub przekaże w darowiźnie cały swój majątek innym osobom.

Pozew można napisać samemu, bez pomocy prawnika. Przy składaniu pozwu trzeba wnieść opłatę: 5 procent żądanej kwoty zachowku (np. od kwoty 100 tys. zł – 5 tys. zł). Bez opłaty sąd nie rozpatrzy sprawy.

Konsultacja: Katarzyna Węgorek, adwokat

Podaj dane swoje i pozwanego

Składasz pozew, więc jesteś powódką – podaj swoje imię, nazwisko i adres. Poniżej napisz dane pozwanego, czyli osoby, od której domagasz się zachowku.

Wyjaśnij swoje żądania

Pozew zacznij od przedstawienia swoich żądań. Określ w przybliżeniu wysokość kwoty, jakiej domagasz się jako zachowek od osoby uwzględnionej w testamencie (lub obdarowanej przez zmarłego, po którym po- winnaś dziedziczyć jako jego spadkobierca ustawowy).

Napisz datę złożenia pozwu i nazwę sądu

W prawym górnym rogu kartki podaj datę złożenia pozwu, poniżej – adres sądu. Jeśli zachowek wynosi powyżej 75 tys. zł, pozew składa się do sądu okręgowego, jeżeli zachowek będzie niższy od tej kwoty – do sądu rejonowego.

Uzasadnij pozew

Krótko umotywuj żądania. Napisz, dlaczego jesteś uprawniona do zachowku. Podaj stopień pokrewieństwa ze zmarłym, po którym powinnaś dziedziczyć.

Wymień załączniki do pozwu

Dokumenty, na które się powołujesz, musisz dołączyć do pozwu. Załącz także drugi egzemplarz pozwu. Sąd wyśle go pozwanemu.

Twój podpis

Na końcu podpisz się. Pozew bez podpisu nie będzie rozpatrzony i sąd cię wezwie do jego uzupełnienia.

Ile zachowku? Zachowek dla małżonka, dzieci, rodziców wynosi 1/2 udziału, który przysługiwałby im, gdyby zmarły, po którym dziedziczą, nie zostawił testamentu (ani nie przekazał darowizny). Jeśli któraś z tych osób jest trwale niezdolna do pracy lub nie ma 18 lat, zachowek wynosi 2/3 należnego jej udziału.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Więcej na temat:

Zobacz również

  • 1 Zachowek przysługuje Ci, jeśli byłeś małżonkiem lub dzieckiem albo wnukiem zmarłego i nie zostałeś uwzględniony w testamencie. 2 Do wypłaty zachowku zobowiązani są ci, którzy odziedziczyli... więcej