Jak podzielić spadek?

Gdy spadkobiercy nie mogą się porozumieć w sprawie podziału spadku, nie pozostaje im nic innego, jak oddać sprawę w ręce sądu.

Gdy zmarł rozwiedziony ojciec Anity S., pozostał po nim obszerny dom z działką, w którym mieszka jej starsza siostra Sandra z dwojgiem dorosłych już dzieci. Do tego spadku po ojcu ma też prawo młodszy brat obu sióstr, Damian.

Reklama

On i Anita chcieliby uregulować sprawy spadkowe, sprzedać całą nieruchomość i podzielić pieniądze między trójkę rodzeństwa. Przeciwko temu zaprotestowała siostra, Sandra.

Oświadczyła rodzeństwu, że nie zamierza opuszczać rodzinnego domu, po pierwsze z sentymentu, a po drugie, nie ma pieniędzy, by spłacić obojga. W związku z tym postanowiła tam mieszkać, jak oświadczyła, do końca życia.

Jak wyegzekwować współwłasność?

Młodsze rodzeństwo nie zamierzało dać się skrzywdzić i postanowiło wyegzekwować swoją część schedy. Podczas spotkania z adwokatem zostali poinformowani, że dom wraz z działką jest współwłasnością obu córek i syna, jeśli cała trójka przyjmie spadek.

– Każdemu z państwa przysługuje udział wynoszący jedną trzecią prawa własności – powiedział i wyjaśnił, na czym to polega: – Zasadą współwłasności jest prawo do posiadania i korzystania z określonej rzeczy przez wszystkich współwłaścicieli, ale tylko w pewnym zakresie. Państwa najstarsza siostra, mieszkająca w domu po ojcu nie może korzystać z całej nieruchomości jako jedyna i w ogóle nie uwzględniać roszczeń pozostałego rodzeństwa – wyjaśnił.

Z dalszych słów adwokata wynikało, że również rodzeństwo nie może żądać od niej całkowitego zrzeczenia się prawa do współkorzystania z nieruchomości. – Czy to znaczy, że w żaden sposób nie można jej zmusić do opuszczenia domu? – spytała wtedy zdziwiona Anita. – Nie mają państwa takiego prawa – odrzekł adwokat i poinformował Anitę i Damiana, że aby sprzedać tę nieruchomość, konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

– Ale my już od kilku lat nie możemy w tej sprawie dojść z siostrą do porozumienia. Ona nigdy się nie zgodzi na sprzedaż. Co w takim razie możemy zrobić w tej sprawie? – dopytywała się wzburzona Anita. – Nie pozostaje państwu nic innego jak tylko żądać rozstrzygnięcia tej sprawy przez sąd. Trzeba więc złożyć wniosek o dokonanie działu spadku – odrzekł adwokat.

Kiedy sąd decyduje o podziale schedy?

Prawnik wyjaśnił rodzeństwu, że sąd może podzielić spadek na trzy sposoby. Pierwszy – między spadkobierców proporcjonalnie do przysługujących im udziałów.

Poszczególne przedmioty są przyznane konkretnym osobom. Może też przyznać dopłaty na rzecz niektórych spadkobierców, którzy otrzymali rzeczy niższej wartości i w rzeczywistości nie dostali należnej im części.

Drugim sposobem sądowego podziału spadku jest przyznanie nieruchomości jednemu lub kilku spadkobiercom i ustalenie obowiązku spłaty pozostałych. Sąd wówczas określa sposób i termin płatności dopłat i spłat oraz wysokość oraz terminy płacenia odsetek, a nawet sposób ich zabezpieczenia, np. zastawem. Może też rozłożyć płatność spłat i dopłat na raty.

Trzecim rodzajem podziału spadku jest sprzedaż nieruchomości oraz wszystkich przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej i rozdzielenie uzyskanej kwoty pieniędzy między spadkobierców, proporcjonalnie do przysługujących im udziałów. – Nie ukrywamy, że to ostatnie rozwiązanie najbardziej by nam odpowiadało – przyznała Anita. – Czy możemy mieć na to jakiś wpływ? – spytała.

– Oczywiście, spadkobiercy mogą sugerować sposób dokonania podziału spadku, ale ostateczna decyzja zawsze należy do sądu – odrzekł adwokat. Anita i Damian zdecydowali więc, że postąpią ściśle według wskazówek swego adwokata.

– Jaki sąd zajmuje się tego typu sprawami? – dopytywali. – Takie sprawy toczą się przed sądem spadku, czyli przed sądem rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego – powiedział obojgu na pożegnanie adwokat.

Leon Szulc

Wniosek o podział spadku może wnieść każdy ze spadkobierców, a także spadkobiercy tych spadkobierców, którzy nie dożyli śmierci spadkodawcy

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Twoje Imperium
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Jeśli zmarła osoba za życia nie zdecyduje o losach swojego majątku, to potem sprawy spadkowe „uporządkują” przepisy. Wyjaśniamy wszystkie zasady. więcej