Jak podzielić spadek w sądzie i u notariusza?

U notariusza będzie szybciej, w sądzie taniej – co wybrać?

Reklama

Po śmierci ojca wraz z rodzeństwem odziedziczyłam mieszkanie. Chcemy je sprzedać, ale jedna z sióstr nie wyraża na to zgody. W jaki sposób możemy dokonać podziału spadku? – pyta Paulina K. z Kielc.

Spadkobiercy nabywają spadek w częściach wynikających z postanowienia sądu bądź notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Np. jeśli po zmarłym, który pozostawił dom, działkę i samochód, dziedziczą czterej spadkobiercy w częściach równych, to każdy z nich ma część domu, część działki i część samochodu. Oczywiście mogą sami zdecydować o podziale tego majątku, np. jeden otrzyma mieszkanie, drugi działkę, trzeci samochód, a czwarty odpowiednią spłatę.

I tego podziału wolno im dokonać w dowolnym momencie, nawet wiele lat od momentu nabycia spadku. Podziału spadku można dokonać u notariusza. Wówczas to spadkobiercy określają, co konkretnie który z nich dziedziczy, dlatego muszą być zgodni.

Taki podział spadku, szybki i bez zbędnych formalności, wiąże się jednak z koniecznością poniesienia taksy notarialnej, której wysokość uzależniona jest od wartości majątku podlegającego działowi. Jeśli spadkobiercy nie potrafią dojść do porozumienia, pozostaje droga sądowa.

Dotyczy to także Pani, chyba że uda się przekonać siostrę do zmiany zdania. Przy czym sądowy dział spadku nie jest zarezerwowany jedynie dla tych spadkobierców, którzy nie potrafią podjąć zgodnej decyzji co do podziału majątku.

Oba działy – notarialny i sądowy – są równoważne pod względem skutków prawnych, a ten dokonywany przed sądem może być tańszy. Jeśli spadkobiercy złożą w sądzie zgodny projekt podziału i nie będą znosić współwłasności, to zapłacą tylko 300 zł.

Natomiast 1000 zł uiszczą w przypadku, gdy wniosek nie zawiera zgodnego projektu podziału i konieczne będzie prowadzenie postępowania o zniesienie współwłasności.

Droga sądowa jest jednak w praktyce dłuższa. Aby przeprowadzić sądowy dział spadku, potrzebny będzie wniosek do sądu cywilnego (właściwego dla miejsca położenia spadku).

Może go złożyć każdy ze spadkobierców. Pismo sporządza się w tylu kopiach, ilu jest spadkobierców, oraz jednej dodatkowej dla sądu. Jeśli wniosek jest zgodny, to należy dołączyć plan podziału podpisany przez wszystkich uprawnionych.

Jeśli co do działu nie ma zgody, wtedy plan podziału będzie planem wstępnym, który sporządza sam wnioskodawca (nie musi konsultować się z pozostałymi, którzy i tak zostaną wysłuchani przed sądem).

Ponadto potrzebne będzie złożenie innych dokumentów, w tym postanowienia o nabyciu spadku (chyba że go nie było i jednocześnie składany będzie wniosek o nabycie spadku), akt zgonu spadkodawcy oraz dokumenty dotyczące przedmiotów wchodzących do masy spadkowej, np. odpis z księgi wieczystej nieruchomości.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Życie na gorąco

Zobacz również