Jak przekazać bliskim pieniądze z ZUS, OFE i polisy?

Co stanie się z naszą emeryturą, jeśli jej nie doczekamy? Warto zadać sobie to pytanie i zadbać, by składki, na które ciężko pracujemy, nie przepadły. Część środków z konta emerytalnego może otrzymać rodzina lub wybrane przez nas osoby. Formalności nie jest wiele.

Niektóre swoje środki finansowe – z polis, z OFE oraz z tak zwanego subkona w ZUS – możemy przekazać osobom uposażonym. Są to ci, których wskażemy, podpisując polisę z towarzystwem ubezpieczeniowym czy umowę z otwartym funduszem emerytalnym (OFE). Nasi eksperci odpowiadają na pytania czytelników dotyczące dziedziczenia pieniędzy z polis i składek emerytalnych.

Polisa na życie

Reklama

Pani Ewa z Radomia chce, by pieniądze z jej polisy otrzymała sąsiadka, która jej pomaga. Czy rodzina p. Ewy może się sprzeciwić?

Komentarz eksperta. Nie, środki z polisy nie wchodzą do spadku! Zatem rodzina (spadkobiercy) nie ma nic do tego, komu posiadacz polisy przeznaczy po swojej śmierci ten majątek.

Uprawnionymi mogą być też osoby niespokrewnione (zatem również np. sąsiadka). Towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają podania podstawowych danych osób uposażonych (imię i nazwisko, numer PESEL).

Składki ZUS

P. Anna z Ełku pyta, czy otrzyma część składek z ZUS po mężu. Komentarz eksperta. Możliwe są dwie sytuacje: 1. jeśli składki ubezpieczonego wpływały tylko na konto emerytalne w ZUS (I filar), to nie podlegają dziedziczeniu;

2. jeśli składki wpływały do ZUS również na tzw. subkonto i do OFE (II filar) – to środki te podlegają dziedziczeniu. W tej drugiej sytuacji: żona otrzyma przelew 50 proc. środków z subkonta męża na jej konto w ZUS (także z rachunku w OFE, jeśli małżonek należał do II filaru). Te składki powiększą przyszłą emeryturę p. Anny, gdy osiągnie ona wiek emerytalny.

Pozostałe 50 proc. składek z subkonta zmarłego zostanie wypłacone przelewem osobom przez niego wskazanym. A jeśli nie zrobił żadnej dyspozycji, te środki (50 proc.) wejdą do masy spadkowej.

Środki OFE

Pani Anna z Kalisza chce „zapisać” siostrze zebrane składki w OFE. Pyta, czy może.

Komentarz eksperta. Tak. Członek OFE może wskazać jako uposażonych dowolnie wybrane osoby, zarówno z rodziny, jaki i spoza.

Zmiana uposażonych

P. Teresa z Łodzi zmieniła decyzję i chce, by jej składki przypadły siostrze (poprzednio uposażony był brat). Może?

Komentarz eksperta. W każdej chwili można zmieniać osoby uposażone, zarówno do środków na subkoncie w ZUS, jak również tych zebranych na koncie w OFE.

Formalności

P. Kamil był członkiem OFE. Niedawno zmarł. Żona nie wie, jak załatwić sprawy dotyczące jego składek. Nie wie nawet, do którego OFE należał...

Komentarz eksperta. Jeżeli nie wiemy, do którego OFE należał zmarły, możemy to sprawdzić w ZUS (informacji udzieli dowolny oddział).

Gdy spadkobierca – jak żona p. Kamila – już to ustali, powinna zgłosić się do właściwego OFE i tam złożyć wniosek na otrzymanym formularzu. Konieczne jest też dostarczenie aktu zgonu.

Prawo do spadku nie wygasa

Brat p. Lidii zmarł dwa lata temu, ale dopiero teraz dowiedziała się, że „zapisał” jej składki...

Komentarz eksperta. Po odbiór pieniędzy można zgłosić się w każdej chwili. Należy tylko skontaktować się z właściwym OFE.

Wskazówki dla rodziny ubezpieczonego

Zasady dziedziczenia składek zebranych na subkoncie w ZUS i koncie w OFE zależą też od tego, kiedy umrze osoba ubezpieczona.

● Jeżeli śmierć nastąpi przed wypłatą emerytury, to wypłata zgromadzonych środków nastąpi w dwóch częściach: pierwsza należy się małżonkowi zmarłego, a druga osobie wskazanej (uposażonej) przez zmarłego. Ale uwaga! Jeśli w chwili śmierci ubezpieczny nie miał małżonka, wszystkie środki zgromadzone na rachunku emerytalnym będą wypłacone osobie uposażonej (wypłata następuje jednorazowo w formie gotówkowej lub w ratach).

● Jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi w ciągu pierwszych trzech lat pobierania emerytury, to osoba uposażona otrzyma tak zwaną wypłatę gwarantowaną z subkonta ZUS. Jeżeli nie ma osoby uposażonej (bo np. zmarła lub nie została wskazana), to wypłatę gwarantowaną otrzyma małżonek ubezpieczonego.

Jeżeli małżonka również nie ma, to środki z wypłaty gwarantowanej wchodzą w skład spadku po zmarłym. Podstawa prawna: art. 40 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU nr 137/1998, pozycja 887 z późniejszymi zmianami).

Marcin Nagórek radca prawny

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • Przepisałam mieszkanie na córkę, bo cały czas jest ze mną, pomaga mi. Mam jeszcze syna, który mieszka daleko i się mną nie opiekuje. Mało tego, w ciągu ostatnich dwóch lat w ogóle przestał mnie... więcej