Jak przekazać wnuczce mieszkanie

Wiele starszych osób chce, by ich mieszkanie trafiło w ręce wnuka lub wnuczki. Jest kilka sposobów na przekazanie nieruchomości. Wyjaśniamy, jakie są ich plusy i minusy.

Pierwszy sposób to darowizna

Jej minusem jest to, że darczyńca, czyli dotychczasowy właściciel mieszkania nie ma już nad nim żadnej kontroli. Darowizna może zostać odwołana, ale wymaga to sprawy sądowej. Trzeba udowodnić, że obdarowany dopuścił się wobec darczyńcy rażącej niewdzięczności. Jej przykładem może być popełnienie w stosunku do darczyńcy przestępstwa, np. kradzieży, pobicia, zniszczenia jego mienia.

Także naruszenie przez obdarowanego spoczywających na nim obowiązków wynikających ze stosunków osobistych (rodzinnych) łączących go z darczyńcą oraz obowiązku wdzięczności.

Reklama

Kolejnym sposobem jest umowa dożywocia

Polega ona na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Powinien on m.in. przyjąć dotychczasowego właściciela mieszkania jako domownika, dostarczać mu wyżywienie, ubrania, mieszkanie, światło i opał oraz zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie.

Warto pamiętać, że w odróżnieniu od darowizny umowa dożywocia, tak jak sprzedaż nieruchomości, jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku wynosi 2 proc.

Umowa dożywocia nie może być odwołana przez dożywotnika (zbywcę domu lub mieszkania).

Mieszkanie może być również przekazane w spadku

Tutaj są dwie możliwości..

Jeśli nieruchomość jest jedynym majątkiem, wystarczy w testamencie wskazać, że cały spadek ma odziedziczyć wnuczka lub wnuk. Sprawa komplikuje się, gdy chcemy aby część naszego majątku (np. oszczędności czy działkę) odziedziczył wnuk, a mieszkanie wnuczka. Nawet, jeśli napiszemy tak w testamencie, nie będzie to miało żadnego znaczenia.

W Polsce system dziedziczenia polega bowiem na tym, że można zapisać wybranym osobom majątek, ale tylko na zasadzie, że wnuk odziedziczy np. 1/3 majątku, a wnuczka 2/3.

Spadkobiercy nabywają prawa do wszystkich składników spadku

Czyli np. wnuczce należy się 2/3 mieszkania, 2/3 oszczędności i 2/3 działki (wnuk będzie mieć prawo do 1/3 wszystkich składników odziedziczonego majątku).

By to faktycznie rozliczyć, oprócz postępowania sądowego o nabycie spadku, konieczna jest także sprawa o dział spadku. Jedynym sposobem, by tego uniknąć jest umieszczenie w testamencie tzw. zapisu windykacyjnego.

Zapis staje się skuteczny w chwili śmierci osoby, która sporządziła testament. To oznacza, że ktoś, komu dana rzecz została zapisana w tym momencie staje się jej właścicielem.

Co ważne, nie ma przeszkód, by być jednocześnie i spadkobiercą, i zapisobiorcą. Wnuk może np. odziedziczyć 1/2 majątku dziadka oraz, z zapisu windykacyjnego, jego firmę.

Konieczna jest wizyta u notariusza

Najbliższa rodzina (m.in. dzieci i wnuki) jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn.

Aby dowiedzieć się, jaki sposób przekazania mieszkania będzie w danej sytuacji najlepszy, warto umówić się na wizytę u notariusza. Za taką rozmowę-poradę prawną nic nie zapłacimy.

Jeśli chcemy podarować komuś mieszkanie albo spisać umowę dożywocia, i tak konieczna będzie wizyta u notariusza. Wszelkie umowy związane z przeniesieniem własności nieruchomości muszą być bowiem zawarte w formie aktu notarialnego. Testament możemy sporządzić sami.

Aby mieć pewność, że nie popeł nimy żadnego błędu, warto to zlecić notariuszowi. Sporządzenie najpros tszego testamentu w formie aktu notarialnego kosztuje 61 zł, testamentu z zapisem windykacyjnym – 246 zł. Za każdą rozpoczętą stronę wypisu (dokumentu, który otrzymujemy) zapłacimy 7,32 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również