Jak przekazać wnukowi mieszkanie

Są trzy sposoby na przekazanie bliskiej osobie nieruchomości: testament, darowizna oraz umowa dożywocia.

Wiele starszych osób chce uporządkować swoje sprawy majątkowe, by po ich śmierci nie dochodziło do rodzinnych kłótni przy podziale spadku. Wyjaśniamy, co zrobić, by przekazać mieszkanie konkretnej osobie – bardzo często jest to wnuk lub wnuczka. Najprostszym sposobem jest sporządzenie testamentu z odpowiednim zapisem (zwykłym lub windykacyjnym), że mieszkanie ma przypaść wnukowi.

❱To bardzo korzystne rozwiązanie ze względów finansowych.

A dokładniej – opłat notarialnych. Taksa notarialna za sporządzenie testamentu jest bardzo niska w porównaniu do opłat, jakie pobiera notariusz przy sporządzeniu umowy darowizny lub umowy dożywocia. Za sporządzenie przez notariusza testamentu z zapisami zwykłymi maksymalna taksa notarialna wynosi 184,50 zł (brutto, czyli z podatkiem VAT). Za testament z zapisem windykacyjnym maksymalna taksa wynosi 246 zł (brutto). Przy umowie darowizny lub dożywocia opłata zależy od wartości mieszkania. Jeśli jest ono warte np. 200 tys. zł, trzeba będzie zapłacić notariuszowi 1931 zł (brutto). Testament ma jednak jeden minus.

Reklama

Owszem, wnuk otrzyma nieruchomość, ale pozostali spadkobiercy mogą się domagać od niego wypłacenia zachowku (piszemy o nim w ramce obok). Wydawałoby się, że aby uniknąć konieczności rozliczeń finansowych wnuka z pozostałą rodziną, można sporządzić umowę darowizny (ponieważ w grę wchodzi nieruchomość, musi mieć ona formę aktu notarialnego). To nie do końca prawda. Rzeczywiście w umowie można wpisać klauzulę: „darczyńca zwalnia obdarowanego z obowiązku zaliczenia w poczet schedy spadkowej przedmiotu niniejszej umowy”. Dzięki takiemu zapisowi rzeczywiście mieszkanie nie będzie wchodziło w skład spadku i wnuk nie będzie musiał się nim dzielić (w praktyce spłacać) pozostałych spadkobierców. Jednak klauzula ta nie ma zastosowania przy wyliczaniu należnego zachowku.

Pozostali członkowie rodziny mogą się go domagać. Aby tego uniknąć, można sporządzić umowę dożywocia. Polega ona na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca (np. wnuk) zobowiązuje się się zapewnić zbywcy (np. dziadkowi lub babci) dożywotnie utrzymanie. W umowie można szczegółowo opisać na czym ma ono polegać. Jeśli zabraknie takich zapisów, przyjmuje się, że nabywca powinien przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienie, ubranie, mieszkanie, światło i opał, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie.

❱Umowa dożywocia nie jest bezpłatnym przysporzeniem.

Nabywca mieszkania ma przecież różne wydatki z nim związane. Dlatego inni spadkobiercy nie mogą żądać zachowku od wartości mieszkania, które stało się własnością wnuka na podstawie umowy dożywocia.

Zachowek

1. Zachowek ma zabezpieczyć spadkobierców, którzy zostali pominięci w testamencie lub odziedziczyli niewielką część spadku. W przypadku dorosłych, zdolnych do pracy osób, zachowek wynosi połowę tego, co ktoś odziedziczyłby, gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe (bez testamentu). Oto przykład. Pani Maria była wdową, miała syna i córkę. Synowi zapisała w testamencie cały majątek wart 160 tys. zł. Córka nie dostała nic. Gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe, każdemu z dzieci przypadłaby połowa spadku, czyli 80 tys. zł. Zachowek wynosi połowę tej kwoty. Siostra ma więc prawo domagać się od brata 40 tys zł.

2. Zachowek należy się też przy dziedziczeniu ustawowym w sytuacji, gdy spadkodawca przed śmiercią rozdał majątek lub jego znaczną część. Spadkobierca ustawowy może domagać się zachowku, jeśli w wyniku tych darowizn nie odziedziczył nic lub niewielką część spadku. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy to nie on dostał darowiznę.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • 1 Zachowek przysługuje Ci, jeśli byłeś małżonkiem lub dzieckiem albo wnukiem zmarłego i nie zostałeś uwzględniony w testamencie. 2 Do wypłaty zachowku zobowiązani są ci, którzy odziedziczyli... więcej