Jak przeprowadzić wydziedziczenie

Postanowiłam spisać testament i zapisać w nim wszystko synowi, bo córka od dawna nie interesuje się, co się ze mną dzieje. Rozumiem, że jeśli wymienię tylko syna w testamencie, to tym samym córka zostanie wydziedziczona i nie otrzyma nic z mojego majątku?

Nie, wydziedziczenie nie działa w ten sposób. Wiele osób jest przekonanych, że pominięcie w testamencie spadkobiercy ustawowego (na przykład dziecka) powoduje jego wydziedziczenie. Rzeczywiście, na podstawie testamentu, pani córka nic nie otrzyma, ale będzie miała prawo domagać się zachowku od brata, który odziedziczy majątek. A zachowek, to równowartość połowy tego, co odziedziczyłaby, gdyby nie było testamentu.

Reklama

Jeśli córka rzeczywiście ma nic nie otrzymać, koniecznie musi pani wyraźnie napisać w testamencie, że ją wydziedzicza. Podstawą do tego mogą być trzy sytuacje: córka wbrew pani woli postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, np. uchyla się od pracy zarobkowej i żyje na cudzy koszt (np. wyłudza zasiłek). Także jeśli córka dopuściła się względem pani albo jednej z najbliższych jej osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Trzecia sytuacja ma miejsce, gdy córka uporczywie nie dopełnia względem pani obowiązków rodzinnych.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Postanowiłam spisać testament i przekazać majątek tym bliskim, z którymi jestem szczególnie związana. Jak to zrobić, aby testament nie trafił w niepowołane ręce i nie został zniszczony? Zależy mi... więcej