Jak uniknąć spadkowych długów

Dziedziczenie to nie zawsze powód do radości. Zdarza się, że spadkodawca pozostawia niespłacone kredyty i inne zobowiązania.

Reklama

Odrzuć schedę w całości

Jeśli przypadnie nam w spadku mocno zadłużony majątek, najlepiej odrzućmy go w całości. Można to zrobić na dwa sposoby: przed notariuszem lub przed sądem rejonowym. Mamy na to 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy. Odrzucenie przed notariuszem jest szybsze, ale droższe. Opłaty wynoszą ok. 120 zł.

Nieletni spadkobierca

Aby odrzucić spadek odziedziczony przez nieletniego, jego opiekun prawny (np. matka) musi najpierw wystąpić do sądu opiekuńczego o zgodę na złożenie oświadczenia. Dopiero potem może złożyć oświadczenie. Na obydwie czynności ma tylko 6 miesięcy. Trzeba więc się spieszyć.

Kredyt odda ubezpieczyciel

Zanim odrzucimy spadek obciążony kredytem hipotecznym, sprawdźmy, czy zmarły ubezpieczył pożyczkę. Jeśli tak, bank powinien w pierwszej kolejności dochodzić spłaty od ubezpieczyciela. Gdyby chciał wymusić zwrot długu na spadkobiercach, mogą oni wystąpić do sądu. Jeśli pieniędzy z polisy nie wystarczy, dziedziczący muszą dopłacić resztę.

Koniecznie weź kopię

Wybierając drogę sądową, należy zacząć od złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Opłata wynosi 50 zł. Można ją uiścić w kasie sądu lub przelewem. Pamiętajmy, aby poprosić o potwierdzenie na kopii. Będzie to bowiem dowód, że złożyliśmy pismo w terminie.

Ważne dane

Oświadczenie o odrzuceniu spadku powinno zawierać:

- imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz ostatni adres zamieszkania

- tytuł powołania do spadku (dziedziczenie ustawowe, testament)

- dane wszystkich spadkobierców

- informacje dotyczące testamentu.

Z dobrodziejstwem inwentarza

Niezłożenie oświadczenia oznacza, że przyjmujemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli jest on zadłużony, zobowiązania trzeba będzie pokryć z odziedziczonego majątku. Gdy długi przewyższają wartość schedy, wierzyciele otrzymują tylko tyle, ile zostało po zmarłym. Spadkobiercy nie muszą się martwić, nie będą dokładać z własnej kieszeni.

Zanim napiszesz oświadczenie

Przed przyjęciem spadku lub jego odrzuceniem dobrze się zastanówmy. Przeanalizujmy wszystkie plusy i minusy swojej decyzji. Raz podjętej nie da się bowiem cofnąć.

Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza obecnie nie pociąga za sobą przykrych konsekwencji. Ale oświadczenia o odrzuceniu spadku nie da się odwołać.

Możliwość taka istnieje tylko wtedy, gdy zostało ono złożone w wyniku błędu lub pod presją, np. ktoś groził spadkobiercy przykrymi konsekwencjami w razie przyjęcia spadku.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Więcej na temat:

Zobacz również

  • Jeśli zmarły zostawi testament, dziedziczą wskazane w nim osoby. Dlatego ważne jest, by prawidłowo go sporządzić. Dzięki temu nikt niezadowolony z treści dokumentu nie będzie mógł go kwestionować. więcej