Kiedy można sprzedać majątek ze spadku

Aby móc sprzedać majątek, jaki został po zmarłym, trzeba najpierw załatwić wszystkie kwestie spadkowe. Łącznie z postępowaniem o dział spadku.

Mąż Hanny G. zmarł kilka lat temu. Przed jego śmiercią małżonkowie przepisali swój majątek na dwoje dzieci, nie trzeba więc było potem robić podziału spadku.

Niedawno okazało się jednak, że zapomnieli o zabytkowym motorze, który stał w garażu na działce, a który mąż Hanny kupił wiele lat temu, kiedy jeszcze był zapalonym motocyklistą. Teraz znalazł się na niego kupiec, ale motor, który był zarejestrowany na męża Hanny, nie był przedmiotem postępowania spadkowego. – Co teraz zrobić? – zastanawiała się Hanna. Sąsiadka poradziła jej wybranie się do prawnika.

Nie da się, ot tak, przerejestrować

Reklama

Mecenas wyjaśnił zasady dziedziczenia ruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków. – Nie może pani tego motoru po prostu przerejestrować i sprzedać, bo do tego potrzebny jest podział spadku. Po małżonku dziedziczą bowiem także dzieci.

Każdemu ze spadkobierców (jeśli małżonkowie nie mieli wspólności majątkowej) przysługuje taka sama część spadku – powiedział. Hanna martwiła się jednak, że może już za późno na taki proces. – Od śmierci męża minęło osiem lat. Czy po takim czasie też można zrobić podział spadku? – zapytała.

– Oczywiście – odrzekł prawnik i wyjaśnił, że przeprowadzenie działu spadku można zrobić zarówno kilka miesięcy, jak i kilka lub kilkanaście lat po śmierci właściciela danej ruchomości.

– Upływ czasu w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia. Hanna dowiedziała się również, jak należy to formalnie załatwić. – Najpierw wszyscy spadkobiercy muszą potwierdzić fakt dziedziczenia. Można dokonać tego u notariusza, który wyda akt poświadczenia dziedziczenia albo wystąpić do sądu, który wyda prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

To jednak nie wystarczy. Trzeba dokonać działu spadku. Procedura jest taka sama, a więc: albo w drodze umowy między spadkobiercami, albo przed sądem. Dopiero kiedy to wszystko zostanie uregulowane, można będzie sprzedać motor – wyjaśnił prawnik.

Leon Szulc

Dział spadku: jak to się robi?

1. Aby dokonać działu spadku, należy złożyć w tej sprawie wniosek do sądu lub dokonać jego umownego działu w obecności notariusza.

2. Jeżeli wspólnie z małżonkiem zmarłego dziedziczą jego pełnoletnie dzieci (a nie przeprowadzą postępowania o dział spadku), uzyskują tylko równe prawa do ruchomości (w przypadku motoru wszyscy będą jego współwłaścicielami).

3. Można też dokonać darowizny między spadkobiercami tak, by właścicielem była jedna osoba.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Twoje Imperium
Więcej na temat:

Zobacz również

  • 1. Próbę unieważnienia testamentu ze względu na niepoczytalność spadkodawcy możesz podjąć w ciągu 3 lat od dnia, w którym dowiedziałeś się o jego nieważności i nie później niż 10 lat od otwarcia... więcej