Kiedy nie trzeba płacić podatku przy sprzedaży mieszkania?

O dziedziczyłam po ojcu mieszkanie. Chciałabym je sprzedać i kupić sobie inne. Czy mogę to zrobić przed upływem 5 lat i nie płacić podatku? Marta C. ze Śląska. Marta C. ze Śląska

Odpowiada nasz ekspert, mecenas Janusz Górski:

Reklama

Z zasady przychody ze sprzedaży nieruchomości nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – pod warunkiem, że od czasu ich nabycia upłynęło co najmniej pięć lat.

Załóżmy, że odziedziczyła Pani mieszkanie w 2012 r. Pięć lat od tej transakcji minie z końcem 2017 r. Dopiero wtedy może Pani sprzedać nieruchomość bez konieczności rozliczeń z fiskusem.

Ale nawet jeśli sprzeda Pani mieszkanie wcześniej, podatku da się uniknąć pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży pieniądze zostaną wydane na kupno nowego lokum.

Trzeba to zrobić w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż. Warunek ten zostanie spełniony nawet wówczas, gdy najpierw zawrze Pani umowę kupna nowego mieszkania, a dopiero potem sprzeda to, które odziedziczyła po ojcu – o ile zapłata za nowe lokum nastąpi dopiero po sprzedaży tego „starego”. Taki zapis należy wprowadzić w akcie notarialnym.

PRAWO podatkowe Dz. U. z 2012 r. poz. 361

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Niedawno zmarła moja matka. Nasze relacje nie były zbyt dobre. Po otwarciu testamentu okazało się, że mnie wydziedziczyła. Mam jednak dwoje dzieci. Słyszałam, że mają one prawo do części spadku po... więcej