Komu należy się zachowek. Jak się o niego starać

Osoby najbliższe pominięte w testamencie mają prawo do zachowku.

Ojciec pani Grażyny nie wspomniał o niej w testamencie. Jej bratu zapisał działkę. Wcześniej dołożył mu się do mieszkania.

Reklama

– Czy rzeczywiście mnie nic się nie należy? – zapytała. – Jeśli nie została pani przez ojca wydziedziczona, należy się pani zachowek. W treści testamentu pani ojciec musiałby jednak wyraźnie zapisać, że panią wydziedzicza oraz podać tego przyczynę. Jest to możliwe w wyjątkowych sytuacjach (np. gdyby dopuściła się pani względem niego umyślnego przestępstwa, rażąco go obraziła itd).

– Nic takiego w testamencie nie było. – Należy się więc pani tzw. zachowek. – Ile on wynosi? – Należy się on w połowie wysokości tzw. udziału spadkowego, który przypadłby pani przy dziedziczeniu ustawowym.

Na przykład: jeśli do dziedziczenia uprawniona byłaby tylko pani i brat i np. wartość spadku wynosiłaby 300 tys. zł, miałaby pani prawo do 75 tys. zł zachowku. Jeśli uprawniona do zachowku jest osoba małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, otrzymałaby 2/3 tego udziału.

– A co z wcześniejszymi darowiznami? – Do wartości spadku dolicza się wcześniejsze darowizny. Nie uwzględnia się drobnych podarunków. Gdyby więc ojciec przed śmiercią przekazał pani jakąś darowiznę, wysokość roszczenia o zachowek uległaby obniżeniu o jej wartość.

– Jak się domagać zachowku? – Bezpośrednio od spadkobierców, w pani wypadku od brata. Najlepiej do niego napisać pismo. Jeśli brat będzie uchylać się od zapłaty, nie pozostanie nic innego jak wystąpienie do sądu cywilnego z powództwem.

Zachowek zawsze przysługuje w formie pieniężnej. Może się go pani domagać w ciągu 5 lat od ogłoszenia testamentu. Potem roszczenie się przedawni.

art. 991-1011 Kodeksu cywilnego

Pozew o zachowek

Złóż w sądzie rejonowym (właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy). Napisz, czego się domagasz i dlaczego ci się należy. Dołącz dokumenty to potwierdzające (odpisy aktu urodzenia, zgonu, wycenę działki czy mieszkania). Opłata (tzw. wpis stosunkowy) stanowi 5 proc. kwoty, której się domagasz.

Porad udziela Izabela Rogowska - mgr ekonomii, absolwentka Studium Prawa Handlowego. Pytania można zadawać na maila: prawo.cdc@bauer.pl

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Postanowiłam spisać testament i przekazać majątek tym bliskim, z którymi jestem szczególnie związana. Jak to zrobić, aby testament nie trafił w niepowołane ręce i nie został zniszczony? Zależy mi... więcej