Komu należy się zachowek. Jak się o niego starać

Osoby najbliższe pominięte w testamencie mają prawo do zachowku.

Ojciec pani Grażyny nie wspomniał o niej w testamencie. Jej bratu zapisał działkę. Wcześniej dołożył mu się do mieszkania.

Reklama

– Czy rzeczywiście mnie nic się nie należy? – zapytała. – Jeśli nie została pani przez ojca wydziedziczona, należy się pani zachowek. W treści testamentu pani ojciec musiałby jednak wyraźnie zapisać, że panią wydziedzicza oraz podać tego przyczynę. Jest to możliwe w wyjątkowych sytuacjach (np. gdyby dopuściła się pani względem niego umyślnego przestępstwa, rażąco go obraziła itd).

– Nic takiego w testamencie nie było. – Należy się więc pani tzw. zachowek. – Ile on wynosi? – Należy się on w połowie wysokości tzw. udziału spadkowego, który przypadłby pani przy dziedziczeniu ustawowym.

Na przykład: jeśli do dziedziczenia uprawniona byłaby tylko pani i brat i np. wartość spadku wynosiłaby 300 tys. zł, miałaby pani prawo do 75 tys. zł zachowku. Jeśli uprawniona do zachowku jest osoba małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, otrzymałaby 2/3 tego udziału.

– A co z wcześniejszymi darowiznami? – Do wartości spadku dolicza się wcześniejsze darowizny. Nie uwzględnia się drobnych podarunków. Gdyby więc ojciec przed śmiercią przekazał pani jakąś darowiznę, wysokość roszczenia o zachowek uległaby obniżeniu o jej wartość.

– Jak się domagać zachowku? – Bezpośrednio od spadkobierców, w pani wypadku od brata. Najlepiej do niego napisać pismo. Jeśli brat będzie uchylać się od zapłaty, nie pozostanie nic innego jak wystąpienie do sądu cywilnego z powództwem.

Zachowek zawsze przysługuje w formie pieniężnej. Może się go pani domagać w ciągu 5 lat od ogłoszenia testamentu. Potem roszczenie się przedawni.

art. 991-1011 Kodeksu cywilnego

Pozew o zachowek

Złóż w sądzie rejonowym (właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy). Napisz, czego się domagasz i dlaczego ci się należy. Dołącz dokumenty to potwierdzające (odpisy aktu urodzenia, zgonu, wycenę działki czy mieszkania). Opłata (tzw. wpis stosunkowy) stanowi 5 proc. kwoty, której się domagasz.

Porad udziela Izabela Rogowska - mgr ekonomii, absolwentka Studium Prawa Handlowego. Pytania można zadawać na maila: prawo.cdc@bauer.pl

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Niedawno zmarła moja matka. Nasze relacje nie były zbyt dobre. Po otwarciu testamentu okazało się, że mnie wydziedziczyła. Mam jednak dwoje dzieci. Słyszałam, że mają one prawo do części spadku po... więcej