Kto płaci podatek od spadku?

Grzegorz S. odziedziczył po dziadku mieszkanie i papiery wartościowe. Ale starszy pan nie zapomniał też o narzeczonej Grzegorza, Agnieszce K., którą bardzo lubił. Zapisał jej swoją kolekcję cennych świeczników, które Agnieszce zawsze bardzo się podobały.

Reklama

Oboje spadkobiercy, choć niezmiernie zadowoleni z takiego daru, obawiali się jednak, czy będzie ich stać na zapłacenie podatku. Postanowili pójść po poradę do adwokata. Ten rozwiał obawy Grzegorza. – Pan nie będzie musiał zapłacić podatku, gdyż nabycie w drodze spadku rzeczy czy praw przez osoby blisko spokrewnione, w zerowej grupie podatkowej, zwalnia z niego – uspokoił go.

Wyjaśnił też, kto uprawniony jest do korzystania z tego zwolnienia. – Bez podatku dziedziczy się spadek po małżonku, dzieciach, wnukach, rodzicach, dziadkach, pasierbach.

W grupie zerowej nic się nie płaci

Należy jednak spełnić jeden, ale ważny warunek, czyli zawiadomić o tym urząd skarbowy w ciągu sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, stwierdzającego nabycie spadku.

Wystarczy wypełnić i złożyć formularz SD-Z2 – powiedział i dodał, że gdyby Grzegorz nie złożył w tym czasie zgłoszenia w urzędzie, zostanie opodatkowany według ustanowionych zasad.

Wyjaśnił także, na czym one polegają. Osoby z pierwszej grupy podatkowej, do której zaliczane są osoby z grupy zerowej, a także zięć, synowa i teściowie płacą podatek od spadku przekraczającego 9637 zł.

Do drugiej grupy podatkowej należą dzieci i wnuki rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, dzieci, wnuków i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków i małżonków innych zstępnych (dzieci, wnuków).

Ci płacą podatek od rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej 7276 zł. Wszystkie pozostałe osoby tworzą trzecią grupę podatkową, która płaci podatek od spadku powyżej 4902 zł.

Obcy muszą liczyć koszty

Z wyjaśnień adwokata wynikało, że Agnieszka, jako osoba niespokrewniona ze spadkodawcą będzie musiała zapłacić najwyższy podatek. Będzie on zależał od wysokości nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku.

Oblicza się go według skali określonej w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Agnieszka nie zamierzała sprzedawać kolekcji odziedziczonych świeczników, ale nie orientowała się też, jakiej są wartości.

– Nie wiem, jakiej wielkości może być podatek, który będę musiała zapłacić – przyznała się adwokatowi.

Ten poradził jej, jak należy sprawę załatwić. – Wartość odziedziczonych rzeczy ustala się według wartości rynkowej. Określa się ją na podstawie przeciętnych cen w obrocie rzeczami tego samego gatunku i rodzaju, z uwzględnieniem stanu i stopnia ich zużycia. Wartość rynkową można też określić na podstawie aukcji internetowych – powiedział Agnieszce.

Anna Sulczewska

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Twoje Imperium

Zobacz również