Kto zapłaci podatek od dziedziczenia

Nawet spadek po najbliższych trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Jeśli o tym zapomnimy, będziemy musieli zapłacić podatek od dziedziczenia.

Dominice Ś. kilkanaście lat temu zmarła matka, a w zeszłym miesiącu ojciec. Odziedziczyła po nim mieszkanie. Jest spore i położone w dobrej dzielnicy miasta, ma więc dużą wartość. Nie była pewna, czy właśnie z tego powodu nie będzie musiała zapłacić jakiegoś podatku.

Im bliższa relacja, tym lepiej

Aby rozwiać swoje wątpliwości, spotkała się z adwokatem. Wyjaśnienie, jakie od niego uzyskała, całkowicie ją uspokoiło. Adwokat dość szczegółowo poinformował Dominikę, kto płaci podatek dochodowy od spadku i w jakiej sytuacji. – Im bliższa relacja między spadkodawcą a spadkobiercą – tłumaczył – tym niższy podatek płaci ten ostatni. Nie chodzi tu o relacje osobiste, ale o stosunki rodzinne, czyli pokrewieństwo i powinowactwo. Dlatego też są trzy grupy podatkowe. Pierwsza jest uprzywilejowana i płaci najmniej, a trzecia najwięcej.

Istotna jest grupa podatkowa

Reklama

Dominika dowiedziała się, że w pierwszej grupie podatkowej są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie. Do drugiej grupy należą zstępni rodzeństwa, czyli ich dzieci i wnuki, rodzeństwo rodziców, dzieci, wnuki i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków i małżonkowie innych zstępnych. Trzecią zaś grupę stanowią inni nabywcy, np. konkubenci i osoby spoza rodziny. Dominika była jedynaczką i jako córka zmarłego należała do pierwszej grupy podatkowej, nie miała więc podstaw do obaw, gdyż osoby z tej grupy są zwolnione z podatku poza zięciem, synową i teściami.

Musisz dopełnić formalności

Prawnik jednak uświadomił Dominice, że spadkobiercy zarówno testamentowi, jak i ustawowi wprawdzie nie muszą płacić podatku, ale tylko wtedy, gdy dopełnią formalności w urzędzie skarbowym, czyli zgłoszą nabycie spadku na formularzu SD-Z2. – I proszę pamiętać, że ma pani na to tylko sześć miesięcy od uprawomocnienia się sądowego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku lub daty poświadczenia dziedziczenia przez notariusza – uprzedził Dominikę adwokat.

Leon Szulc

Gdy nie zgłosi się spadku

1. Osoby zwolnione z podatku, które w półrocznym terminie nie zgłoszą spadku, muszą rozliczyć się na zasadach przewidzianych dla pierwszej grupy podatkowej.

2. Muszą one przede wszystkim złożyć zeznanie w ciągu miesiąca od powstania obowiązku podatkowego.

3. Podatnik nie oblicza samodzielnie podatku od spadku. Robi to naczelnik urzędu skarbowego na podstawie wartości nabytego majątku oraz rodzinnej relacji ze spadkobiercą.

Zdjęcie

/Arch./Wawa
/Arch./Wawa

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Twoje Imperium
Więcej na temat:

Zobacz również