Kto zapłaci podatek od dziedziczenia

Nawet spadek po najbliższych trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Jeśli o tym zapomnimy, będziemy musieli zapłacić podatek od dziedziczenia.

Dominice Ś. kilkanaście lat temu zmarła matka, a w zeszłym miesiącu ojciec. Odziedziczyła po nim mieszkanie. Jest spore i położone w dobrej dzielnicy miasta, ma więc dużą wartość. Nie była pewna, czy właśnie z tego powodu nie będzie musiała zapłacić jakiegoś podatku.

Im bliższa relacja, tym lepiej

Aby rozwiać swoje wątpliwości, spotkała się z adwokatem. Wyjaśnienie, jakie od niego uzyskała, całkowicie ją uspokoiło. Adwokat dość szczegółowo poinformował Dominikę, kto płaci podatek dochodowy od spadku i w jakiej sytuacji. – Im bliższa relacja między spadkodawcą a spadkobiercą – tłumaczył – tym niższy podatek płaci ten ostatni. Nie chodzi tu o relacje osobiste, ale o stosunki rodzinne, czyli pokrewieństwo i powinowactwo. Dlatego też są trzy grupy podatkowe. Pierwsza jest uprzywilejowana i płaci najmniej, a trzecia najwięcej.

Istotna jest grupa podatkowa

Reklama

Dominika dowiedziała się, że w pierwszej grupie podatkowej są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie. Do drugiej grupy należą zstępni rodzeństwa, czyli ich dzieci i wnuki, rodzeństwo rodziców, dzieci, wnuki i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków i małżonkowie innych zstępnych. Trzecią zaś grupę stanowią inni nabywcy, np. konkubenci i osoby spoza rodziny. Dominika była jedynaczką i jako córka zmarłego należała do pierwszej grupy podatkowej, nie miała więc podstaw do obaw, gdyż osoby z tej grupy są zwolnione z podatku poza zięciem, synową i teściami.

Musisz dopełnić formalności

Prawnik jednak uświadomił Dominice, że spadkobiercy zarówno testamentowi, jak i ustawowi wprawdzie nie muszą płacić podatku, ale tylko wtedy, gdy dopełnią formalności w urzędzie skarbowym, czyli zgłoszą nabycie spadku na formularzu SD-Z2. – I proszę pamiętać, że ma pani na to tylko sześć miesięcy od uprawomocnienia się sądowego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku lub daty poświadczenia dziedziczenia przez notariusza – uprzedził Dominikę adwokat.

Leon Szulc

Gdy nie zgłosi się spadku

1. Osoby zwolnione z podatku, które w półrocznym terminie nie zgłoszą spadku, muszą rozliczyć się na zasadach przewidzianych dla pierwszej grupy podatkowej.

2. Muszą one przede wszystkim złożyć zeznanie w ciągu miesiąca od powstania obowiązku podatkowego.

3. Podatnik nie oblicza samodzielnie podatku od spadku. Robi to naczelnik urzędu skarbowego na podstawie wartości nabytego majątku oraz rodzinnej relacji ze spadkobiercą.

Zdjęcie

/Arch./Wawa
/Arch./Wawa

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Twoje Imperium
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Kiedy przedawniają się nasze należności

    Czy możesz podać do sądu osobę, która przez pięć lat nie oddaje ci pieniędzy? Jak długo sama możesz być ścigana za zapomniany dług sprzed lat? Sprawdź to. więcej