Kto zarządza majątkiem odziedziczonym przez nieletnich?

Zdjęcie

Spadkodawca może sam wyznaczyć zarządcę majątku pozostawionego nieletniej osobie. /123/RF PICSEL
Spadkodawca może sam wyznaczyć zarządcę majątku pozostawionego nieletniej osobie.
/123/RF PICSEL

Ponieważ dziecko do 18. roku życia nie ma zdolności do tzw. czynności prawnych, jego majątkiem zarządzają prawni opiekunowie (zwykle są to rodzice). Nie znaczy to jednak, że z odziedziczonymi pieniędzmi albo nieruchomościami mogą oni zrobić, co chcą, ponieważ prawo zobowiązuje ich do zachowania „należytej staranności”.

Nie mogą więc na przykład sprzedać pozostawionej dziecku w spadku nieruchomości, chyba że zgodę na taką sprzedaż wyrazi sąd rodzinny. Warto również wiedzieć, że osoba, która zapisuje coś dziecku w testamencie, może w nim zastrzec, żeby nie było to objęte zarzą dem sprawowanym przez rodziców – taka decyzja nie musi być niczym uzasadniona (art. 102 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, DzU z 1964 roku nr 9, poz. 59 ze zm.).

Reklama

Spadkodawca może sam wyznaczyć zarządcę majątku pozostawionego nieletniej osobie. Jeśli tego nie zrobi, zarząd nad nim będzie sprawował kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy. Sąd może jednak również odwołać zarówno zarządcę, jak i kuratora, np. w przypadku zaniedbań naruszających dobro dziecka.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Olivia

Zobacz również

  • Spadek – co się zmienia?

    W ostatnim czasie zaszło kilka zmian w prawie spadkowym. I to pomyślnych dla osób dziedziczących. Przypomina je prawnik Przemysław Gronowski. więcej