Nieruchomość w spadku. Co z podatkiem od jej sprzedaży?

Często się zdarza, że osoby, które odziedziczą mieszkanie lub dom, chcą je sprzedać. Co prawda członkowie bliskiej rodziny spadkodawcy nie muszą płacić podatku od odziedziczonego majątku, ale jeśli zdecydują się zbyt szybko na jego sprzedaż, będą musieli podzielić się pieniędzmi z fiskusem.

Wyjaśniamy zasady dotyczące zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz jak można ich uniknąć.

Reklama

Przepisy stanowią, że jeśli sprzedajemy nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, musimy zapłacić podatek w wysokości 19 proc. Termin ten liczony jest od końca roku podatkowego, w którym mieszkanie, dom lub działka zostały odziedziczone.

Zdaniem sądów jest jeden wyjątek od tej zasady – odziedziczenie części mieszkania po śmierci współmałżonka nie jest nabyciem pod względem podatkowym. A więc w przypadku wdów i wdowców, którzy mieli wspólnotę majątkową, datą nabycia jest moment kupna mieszkania, a nie dziedziczenia.

Tak wynika m.in. z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 6 maja 2015 r., (sygn. akt I Sa/Bd 228/15). Gdy małżonkowie wspólnie kupują nieruchomość (np.-wykupili mieszkanie lokatorskie od spółdzielni), oboje są jej współwłaścicielami. Według zasad małżeńskiej wspólnoty majątkowej nie mają prawnie wydzielonych udziałów w mieszkaniu i nie może być ono sprzedane bez zgody drugiego małżonka.

Tak więc tak naprawdę każdy z małżonków kupuje nieruchomość w całości.  Jest prosty sposób, aby nie płacić podatku, mimo że nie dotrzymamy 5-letniego terminu posiadania odziedziczonego mieszkania. Możemy uniknąć daniny dla fiskusa, gdy pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe (wymieniamy je w ramce powyżej).

Musimy to zrobić w ciągu 2 lat – termin ten liczy się od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości. O tym, że chcemy skorzystać z tej ulgi, trzeba zawiadomić urząd skarbowy, składając PIT-39 razem z rocznym rozliczeniem podatkowym.

Własne cele mieszkaniowe. Sa to:

- nabycie budynku mieszkalnego lub mieszkania (także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego), również części lub udziału w  budynku albo mieszkaniu; nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie – również prawa użytkowania wieczystego;

- budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego;

- rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego.

A także spłata kredytu hipotecznego, który był zaciągnięty na powyższe cele przed sprzedażą odziedziczonej nieruchomości.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Dobry Tydzień

Zobacz również

  • Rodzice zostawili ci w spadku działkę lub mieszkanie obciążone hipoteką. Odpowiedzialność za jej spłatę będzie spoczywać na tobie od chwili, gdy formalnie nabędziesz spadek. Musisz się zastanowić,... więcej