Nowe prawo spadkowe

Mieszkam w Niemczech. Czy rodzina z Polski będzie mogła bez problemów odziedziczyć mój majątek?   Waldemar z Berlina

Reklama

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, do prawa polskiego i systemów prawnych innych państw europejskich wprowadzono nową instytucję prawa spadkowego, tj. Europejskie Poświadczenie Spadkowe, które może być wydawane przez sąd lub notariusza.

Potwierdza ono prawo do spadku lub do poszczególnych przedmiotów spadkowych. Wysokość opłaty sądowej od wniosku o wydanie EPS wyniesie 300 zł. Jeżeli zmarły w Niemczech obywatel Polski nie pozostawił testamentu, w którym określiłby prawo właściwe do regulowania jego spraw spadkowych, wówczas do spraw związanych z dziedziczeniem mają zastosowanie niemieckie przepisy spadkowe.

Jest to prawo państwa, w którym zakończył życie, a w którym zamieszkiwał i był w ostatnim czasie związany, tzw. prawo miejsca zwykłego pobytu. Wybór prawa musi być dokonany w sposób wyraźny, w oświadczeniu w formie testamentu lub musi wynikać z postanowień rozporządzenia na wypadek śmierci. UWAGA! Europejskie poświadczenie spadkowe będzie skuteczne i wykonalne we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Świat Seriali

Zobacz również