Podział spadku

Prędzej czy później każdy może zmierzyć się z problemem spadku po najbliższych. Warto wiedzieć, jak bez problemów załatwić podział majątku.

Reklama

Załatwienie spraw spadkowych to niezbyt długa procedura, jeśli dziedziczący porozumieją się ze sobą. A co, jeśli kłócą się o majątek?

Zgodny podział

W przypadku, gdy spadkobiercy dogadają się i podzielą zgodnie majątek np. rodziców, procedura jest ułatwiona. Należy wtedy złożyć wniosek do sądu (ważne: do sądu rejonowego, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego) podpisany przez wszystkich spadkobierców. Musi się w nim znaleźć informacja, jaki majątek po zmarłym wchodzi w skład spadku (należy dołączyć np. akt własności mieszkania lub samochodu) oraz jakie jego części otrzymują poszczególni spadkobiercy.

Trzeba także określić wartość spadku w przybliżonej kwocie. Należy wnieść opłatę – 300 zł – na konto właściwego sądu i załączyć dowód wpłaty do wniosku. Sprawę zgodnego podziału można też załatwić w sądzie lub u notariusza – on sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, wyda wypisy aktu działu spadku oraz załatwi wszelkie formalności związane ze zmianami własności np. mieszkania. Pobierze on taksę notarialną (sprawdź krn.org.pl) oraz podatek, z którego zwolnieni są najbliżsi krewni zmarłego – dzieci, małżonek, rodzice, rodzeństwo, pasierb, ojczym lub macocha.

Brak porozumienia

Kwestie się komplikują, gdy spadkiem jest nieruchomość – działka czy dom, w którym żyje jeden ze spadkobierców. Jeśli np. trzeba będzie podzielić nieruchomość rodziców między trójkę dzieci, każdemu z nich przypadnie 1/3. Dziedziczący mieszkający w tej nieruchomości może sam złożyć wniosek do sądu – koszt to 500 zł – o przyznanie sobie całego terenu i zabudowań z obowiązkiem spłaty pozostałego rodzeństwa w części im przypadającej (czyli w tym przypadku po 1/3 wartości). Jeśli nie ma porozumienia co do wartości spadku, sąd powoła biegłego, ale kosztami – 1500-2000 zł – obarczy spadkobierców. Lepiej więc wcześniej wynająć rzeczoznawcę do określenia wyceny.

Podejmij mediacje

Wejście na drogę sądową to zawsze komplikacja i wyższe koszty. Dlatego warto dogadać się wcześniej. Możecie porozumieć się przez mediatora. Koszt to 1 proc. wartości przedmiotu sporu (ale nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł).

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Tele Tydzień
Więcej na temat:

Zobacz również

  • 1 Zachowek przysługuje Ci, jeśli byłeś małżonkiem lub dzieckiem albo wnukiem zmarłego i nie zostałeś uwzględniony w testamencie. 2 Do wypłaty zachowku zobowiązani są ci, którzy odziedziczyli... więcej