Przekazujemy spadek u notariusza

Są sytuacje, kiedy testament dobrze jest spisać w kancelarii, zwłaszcza gdy mamy wątpliwości prawne. Notariusz je wyjaśni i doradzi, jak sformułować swą ostatnią wolę. Koszty nie są wysokie.

Reklama

W testamencie odręcznym można napisać, że:

– do całości spadku powołujemy jedną osobę lub powołujemy kilka osób (wtedy musimy określić, jaka część ułamkowa spadku przypadnie każdemu spadkobiercy).

Jeśli zaś chcemy zapisać spadkobiercom konkretne rzeczy i nieruchomości (np.: wnuczce mieszkanie, córce działkę, sąsiadce biżuterię), najlepiej sporządzić testament notarialny z zapisem windykacyjnym, by nie było wątpliwości, co kto ma dostać w spadku.

Nasi eksperci doradzają, jak przygotować się do wizyty u notariusza.

Jakie dokumenty należy przynieść do kancelarii?

Eksperci odpowiadają: rodzaj dokumentów zależy od tego, jaki testament zamierzamy sporządzić. Jeśli chcemy zapisać mieszkanie (dom), to będzie potrzebny wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży lub inny dokument, który potwierdzi, że jesteśmy właścicielami nieruchomości oraz odpis zwykły księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów.

Jeśli chcemy zapisać w testamencie samochód, to potrzebny będzie jego dowód rejestracyjny i karta pojazdu. Jeśli chcemy zapisać przedmioty (np. kolekcję monet, biżuterię) – wystarczy dokładny opis przedmiotu i miejsce przechowywania.

Kiedy wystarczy mieć tylko dowód osobisty?

Eksperci odpowiadają: tylko z dokumentem tożsamości sporządzimy prosty testament, w którym powołujemy do spadku określone osoby, bez zapisywania im nieruchomości oraz np. testament z wydziedziczeniem.

Testament notarialny trudniej podważyć?

Eksperci odpowiadają: spadkobiercy niezadowoleni z treści testamentu mogą próbować podważyć każdy testament, ale w przypadku notarialnego jest to najtrudniejsze. Notariusz bowiem zawsze się upewnia, czy osoba, która zamierza sporządzić testament, jest świadoma podjętej decyzji oraz czy nie działa np. pod przymusem.

Czy notariusz sporządzi testament osobie niewidomej lub niesłyszącej?

Eksperci odpowiadają: Tak, nie ma żadnych przeszkód prawnych, by osoba głucha lub niewidoma spisała testament notarialny. Gdy spisuje go osoba niesłysząca, notariusz go nie odczytuje, ale musi mieć pewność, że treść dokumentu jest tej osobie znana i zrozumiała oraz odzwierciedla jej wolę. Notariusz może pouczyć osobę głuchą lub niemą, że może towarzyszyć jej ktoś z bliskich, zaufanych osób.

Notariusz może też skorzystać z pomocy biegłego (w tym osoby władającej językiem migowym). Przy spisywaniu testamentu osoby niewidomej też może być obecny ktoś zaufany (oczywiście na jej życzenie).

Notariusz może też pojechać do domu osoby, która nie jest w stanie samodzielnie przyjechać do kancelarii, ponieważ jest niepełnosprawna albo poważnie chora.

Jak odwołuje się testament notarialny?

Eksperci odpowiadają: należy udać się do notariusza z dowodem osobistym i oznajmić, że chce się zmienić treść testamentu. Notariusz sporządzi nowy akt z właściwą adnotacją. Najlepiej udać się do tego notariusza, u którego sporządzaliśmy poprzedni testament, ale jeśli został on zarejestrowany w specjalnym notarialnym rejestrze, to każdy notariusz ma do niego dostęp.

Kiedy warto iść do kancelarii?

Pomoc rejenta jest przydatna w następujących sytuacjach.

•gdy sporządzamy testament, w którym zapisujemy, np.: mieszkanie, dom, auto, cenną biżuterię, księgozbiór, obraz, zbiór numizmatów, zabytkowy zegar, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, działkę, gospodarstwo rolne.

•gdy chcemy ustanowić wykonawcę testamentu, tj. osobę, która dopilnuje, by spadek był podzielony zgodnie z naszą wolą.

•gdy obawiamy się, że nasz testament własnoręczny mógłby zaginąć, zostać zniszczony albo ukryty.

Testament sporządzony w kancelarii ma formę aktu notarialnego. Przed podpisaniem dokumentu notariusz odczytuje jego treść.

• Notarialny Rejestr Testamentów działa w Polsce od października 2011. Testamenty sporządzone u notariusza po tej dacie mogą zostać zarejestrowane w rejestrze. Spadkobiercy mogą więc ustalić, czy ich bliski przed śmiercią taki testament sporządził.

• Testament własnoręczny też możemy zanieść do notariusza na przechowanie i poprosić, by zarejestrował go w rejestrze (opłata za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50 zł). Więcej informacji znajdziesz na: www.rejestrynotarialne.pl

Ile zapłacimy za dokument?

•50 zł – za sporządzenie testamentu (prostego, bez dodatkowych zapisów czy wydziedziczenia); •100 zł – za sporządzenie testamentu z wydziedziczeniem spadkobiercy ustawowego; •200 zł za sporządzenie testamentu z zapisem windykacyjnym; •6 zł – za każdą stronę wypisu aktu notarialnego. Uwaga! Do każdej opłaty notarialnej dolicza się 23% VAT.

Nasi eksperci: Patrycja Wąsowska , notariusz, Katarzyna Węgorek, adwokat, Piotr Dąbrowski, adwokat

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • 1 Zachowek przysługuje Ci, jeśli byłeś małżonkiem lub dzieckiem albo wnukiem zmarłego i nie zostałeś uwzględniony w testamencie. 2 Do wypłaty zachowku zobowiązani są ci, którzy odziedziczyli... więcej