Różne opcje podziału spadku, opłaty, formalności

Reklama

Podział spadku można przeprowadzić w dowolnym terminie, niezależnie od tego, ile czasu minęło od śmierci spadkodawcy. Spadkobiercy sami decydują, kiedy podzielą się majątkiem po zmarłym. Jeżeli między nimi jest porozumienie, sprawa jest prosta – mogą wspólnie ustalić sposób podziału majątku spadkowego i sporządzić wniosek o zgodny dział spadku.

Przykładowy WZÓR wniosku – obok. Zgodni spadkobiercy mogą załatwić formalności też u notariusza. W życiu jednak bywa tak, że czasem trudno o jednomyślną decyzję. A niestety często rodzą się też spory między spadkobiercami... Nasi eksperci objaśniają, jak wyjść z trudnych sytuacji oraz na czym polegają formalności związane z działem spadku.

Najczęstsze konflikty i sposony ich rozwiązania

Problemy pojawiają się zazwyczaj wtedy, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość: mieszkanie, dom, działki, gospodarstwo.Oto sytuacje z życia.

Przykład 1: jeden spadkobierca zajmuje wspólną nieruchomość. Brat i dwie siostry odziedziczyli po ojcu spadek, każde po 1/3, zgodnie z dziedziczeniem ustawowym (ojciec nie pozostawił testamentu). W skład spadku wchodzą zabudowania, grunty, działki. W gospodarstwie mieszka brat. Siostry domagają się swoich części.

Możliwe rozwiązania

Brat może złożyć wniosek do sądu, by jemu sąd przyznał całą nieruchomość z obowiązkiem spłaty sióstr (przykładowy WZÓR wniosku o dział spadku – obok po prawej).

Jeżeli brat nie ma wystarczającej kwoty na spłatę, może zaproponować siostrom przekazanie np. części działek w rozliczeniu (podział gruntów nie stanowi zazwyczaj problemu) lub części domu (o ile podział jest możliwy, co może ocenić rzeczoznawca).

Brat może wziąć kredyt pod zastaw nieruchomości i uzyskać środki na spłatę.

UWAGA! Jeśli brat nie zaproponuje żadnego rozwiązania, to sąd może nawet nakazać sprzedaż nieruchomości.

Przykład 2: brak porozumienia co do ceny nieruchomości. Dwie siostry odziedziczyły po 1/2 mieszkanie po mamie. Postanowiły je sprzedać. Jedna chce szybko uzyskać pieniądze i opuścić cenę, druga nie zgadza się. Sprawa utknęła w martwym punkcie...

Możliwe rozwiązania

Jeśli sprawa o dział spadku jest już w sądzie, powoła on biegłego rzeczoznawcę do wyceny mieszkania. Koszty pokrywają spadkobierczynie – to kwoty rzędu 1500-2000 zł! Przeprowadzenie wyceny oddala rozstrzygnięcie sprawy.

Taniej będzie wynająć rzeczoznawcę na własną rękę i porozumieć się poza sądem co do wartości mieszkania. Można skorzystać z pomocy mediatora.

Przykład 3: nieporozumienia w sprawie tego, co wchodzi w skład spadku. Brat i siostra, którzy dzielą spadek po mamie, kłócą się o cenny obraz. Siostra twierdzi, że jest do podziału, brat uważa, że nie, bo obraz należał do zmarłego ojca. Możliwe rozwiązania: Jeżeli rodzeństwo nie występowało wcześniej o nabycie spadku po ojcu, muszą to zrobić.

Nabycie spadku można przeprowadzić po obojgu rodzicach równocześnie

Gdy uzyskają postanowienie sądu o nabyciu spadku po ojcu (po 1/2), obraz wejdzie do majątku spadkowego i będzie do podziału.

Przykład 4: gdy jeden spadkobierca nie spłaca pozostałych. Mąż odziedziczył po żonie 1/4 gospodarstwa, które było ich wspólną własnością i w którym mieszka. Pozostałą 1/4 odziedziczyło rodzeństwo żony, gdyż małżonkowie byli bezdzietni. Sąd przyznał gospodarstwo mężowi z obowiązkiem spłaty pozostałych spadkobierców. Oni jednak nie mogą doczekać się spłaty.

Możliwe rozwiązanie

Spadkobiercy powinni udać się do sądu, by nadał postanowieniu tzw. klauzulę wykonalności. To prosta formalność. Potem z takim dokumentem należy udać się do komornika. Komornik będzie ściągał dług od spadkobiercy, który przejął nieruchomość, a nie spłaca pozostałych spadkobierców zgodnie z nakazem sądu.

Formalności związane z podziałem spadku

Spadkobiercy, którzy będą dokonywać działu spadku w sądzie, powinni pamiętać o podstawowych zasadach.

Po pierwsze: wniosek kieruje się do sądu rejonowego, który jest właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Po drugie: wniosek trzeba opłacić w sądzie.

Kwota zależy od rodzaju wniosku: 300 zł – za wniosek, który zawiera zgodny projekt podziału spadku; 500 zł za wniosek jednego spadkobiercy. Koszty są więc niższe, jeżeli spadkobiercy potrafią się porozumieć w sprawie podziału spadku.

Ale uwaga! Można starać się o zwolnienie od kosztów sądowych (należy wypełnić formularz dostępny w sądzie, w biurze obsługi interesantów i dołączyć go do wniosku). Po trzecie: jeżeli spadkobiercy złożą wniosek o zgodny dział spadku, to sąd zazwyczaj uwzględnia taki wniosek.

Opracowała: Marta Jaworska

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • Przepisałam mieszkanie na córkę, bo cały czas jest ze mną, pomaga mi. Mam jeszcze syna, który mieszka daleko i się mną nie opiekuje. Mało tego, w ciągu ostatnich dwóch lat w ogóle przestał mnie... więcej