Testamenty nie do podważenia

Przekazujemy spadek zgodnie z prawem, bez kłopotów i obaw.

Każdy z nas pozostawi kiedyś następcom swój dorobek życia. Możemy sami zdecydować, komu przypadną konkretne rzeczy, a nawet… nieruchomości!

Reklama

Testament jest dokumentem, w którym rozporządzamy swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jeżeli więc chcemy mieć pewność, do kogo trafi spadek, warto zdecydować o tym już za życia i spisać testament.

Ten dokument może sporządzić każdy, kto – jak mówią przepisy – „posiada pełną zdolność do czynności prawnych” (czyli nie jest małoletni ani ubezwłasnowolniony). Najczęściej spisujemy go sami odręcznie lub w formie aktu w kancelarii notarialnej.

Akt notarialny z zapisem windykacyjnym

Odręczny testament: jak go sporządzić prawidłowo Nasi eksperci, notariusz i adwokat wskażą pułapki, które mogą uczynić testament nieważnym.

To testament, w którym postanawiamy, że konkretna osoba ma odziedziczyć wskazaną przez nas część majątku. Choć już od 3 lat takie testamenty można sporządzać u notariusza, wciąż niewiele osób o tym wie...

Wbrew obiegowym opiniom, sporządzenie testamentu u notariusza nie jest drogie. Ile to kosztuje?

W polskim prawie nie ma wspólnych testamentów, więc żona i mąż muszą każde z osobna sporządzić swój dokument.

Patrycja Wąsowska, notariusz

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • 1. Próbę unieważnienia testamentu ze względu na niepoczytalność spadkodawcy możesz podjąć w ciągu 3 lat od dnia, w którym dowiedziałeś się o jego nieważności i nie później niż 10 lat od otwarcia... więcej