tina Jak powinien być sporządzony testament nie do podważenia?

Jeśli zmarły zostawi testament, dziedziczą wskazane w nim osoby. Dlatego ważne jest, by prawidłowo go sporządzić. Dzięki temu nikt niezadowolony z treści dokumentu nie będzie mógł go kwestionować.

Reklama

Odręczny, czy notarialny? Każdy testament będzie wykonany po śmierci spadkodawcy, jeśli został prawidłowo sporządzony. Odręczny musi być cały napisany przez nas osobiście, czytelnie podpisany i mieć datę oraz dane spadkobierców: najlepiej podać imię, nazwisko i PESEL (lub datę urodzenia). Dalej opisuje się, jaką część ułamkową spadku każdy dostanie.

Kiedy warto iść do notariusza

1. Gdy chcemy zarejestrować testament odręczny. Notariusz zarejestruje go bez opłat w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Nie obawiajmy się, że ktoś przeczyta treść (w rejestrze będzie tylko nasze nazwisko i dane notariusza).

2. Gdy chcemy sporządzić testament z zapisem windykacyjnym. To taki testament, w którym zapisuje się konkretne rzeczy wybranym osobom (np. córce dom, synowi samochód, wnuczkowi działkę itd.).

3. Gdy chcemy sporządzić testament ze zwykłym zapisem, czyli zobowiązać spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia na rzecz osoby trzeciej, np.: gdy chcemy, by córka, która odziedziczy cały spadek, przekazała nasz samochód naszemu przyjacielowi..

4. Gdy chcemy sporządzić testament z wydziedziczeniem (czyli pozbawieniem prawa do zachowku twojego spadkobiercę ustawowego, np. syna, córkę, małżonka).

Pamiętajmy! Notariusz nie pobiera opat za poradę. Warto się z nim skonsultować i wypytać o skutki prawne testamentu.

Delikatna sprawa: wydziedziczenie

Każdy ma prawo zdecydować, że ktoś z bliskich nie będzie po nim dziedziczył ani nie dostanie zachowku. Wydziedziczenie zawsze musi być w testamencie, i tylko z ważnych powodów, tj. gdy:

1) spadkobierca postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (np. odsiaduje wyrok za rozbój itp.);

2) spadkobierca dopuścił się względem spadkodawcy lub bliskiej mu osoby umyślnego przestępstwa (np. bije, ubliża);

3) spadkobierca uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych (nie pomaga w chorobie, nie wspomaga finansowo, choć dobrze mu się powodzi).

Umowa dożywocia

Rodzice czy dziadkowie często myślą też o tym, by już teraz przekazać swój majątek, np. ziemię, na której nie są już w stanie pracować, dom... Ale z drugiej strony nie chcą pozostać bez niczego! Rozwiązaniem może być umowa dożywocia.

Zapewnić może dożywotnie utrzymanie i zamieszkiwanie w darowanym domu. Wypytajmy notariusza o szczegóły, nim podpiszemy umowę.

Opracowała: Marta Jaworska

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • Niedawno zmarła moja matka. Nasze relacje nie były zbyt dobre. Po otwarciu testamentu okazało się, że mnie wydziedziczyła. Mam jednak dwoje dzieci. Słyszałam, że mają one prawo do części spadku po... więcej