Wydziedziczenie. Jak to zrobić?

Nie chcesz, by twoi bliscy otrzymali po tobie spadek? Dowiedz się, jak pozbawić ich prawa do dziedziczenia

Pani Maria powiedziała mi, że zamierza spisać testament i chce pominąć w nim syna.

– Od lat nie mam z nim kontaktu, nie interesuje się mną. Nie znam nawet wnuków. Czy mogę go jakoś pozbawić prawa do spadku? – spytała. – Tak. Nie wystarczy jednak pominąć go w testamencie. Syn bowiem i tak będzie się mógł domagać od spadkobierców wypłacenia zachowku (patrz ramka).

Reklama

– Co więc zrobić? – Może pani syna wydziedziczyć. Pozbawi go pani prawa zarówno do spadku, jak i zachowku. W treści testamentu w sposób wyraźny musi pani zapisać, że wydziedzicza danego spadkobiercę. I podać tego powód. Może to pani zrobić jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach. – To znaczy kiedy? – Po pierwsze, jeśli syn wbrew pani woli (jako spadkodawcy) postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Np. nadużywa alkoholu, unika pracy, popada w konflikt z prawem. Druga możliwość jest wtedy, gdy syn dopuścił się wobec pani (lub najbliższych pani osób) umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności (np. znęcał się) albo rażąco panią obraził. Trzecia sytuacja ma miejsce, gdy syn uporczywie nie dopełnia względem pani obowiązków rodzinnych. Długoletni brak kontaktu to właśnie przykład takiego zachowania.

– Czy syn może się bronić przed wydziedziczeniem? – Tak, może przed sądem zakwestionować pani decyzję. Sąd zbada, czy podana przez panią w testamencie przyczyna jest wystarczająca i czy rzeczywiście wystąpiła. – A gdybym nie spisała testamentu? Czy możliwe jest wtedy pozbawienie syna spadku po mnie i zachowku? – Tak. Może to nastąpić, jeśli syn zostanie uznany za niegodnego dziedziczenia. Orzeknie to sąd, np. na wniosek innych spadkobierców. Automatycznie pozbawia go to również prawa do zachowku.

– A co z wnukami? – Jeśli pominie pani wnuki w testamencie, a syna wydziedziczy, wnuki będą mogły domagać się od pozostałych spadkobierców wypłacenia im zachowku. l art. 1008–1011 Kodeksu cywilnego

Komu należy się zachowek?

Zachowek to rekompensata pieniężna dla osób z najbliższej rodziny spadkodawcy, pominiętych w testamencie. Mogą domagać się go osoby, które byłyby powołane do spadku na mocy dziedziczenia ustawowego. Czyli zstępni (dzieci lub – w razie wcześniejszej śmierci dzieci lub ich wydziedziczenia – ich wnuki, prawnuki, itd.), małżonek oraz rodzice spadkodawcy.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Chwila dla Ciebie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • 1. Próbę unieważnienia testamentu ze względu na niepoczytalność spadkodawcy możesz podjąć w ciągu 3 lat od dnia, w którym dowiedziałeś się o jego nieważności i nie później niż 10 lat od otwarcia... więcej