• Informacje na temat:

  acquis communautaire

Artykuły na temat: acquis communautaire
 • UE:Quasi-państwo bez fundamentów

  ...powtórzone w komunikacie Rady są niesłuszne? Nie, na próżno można by tam szukać postulatów systemowych, dotyczących regulacji i acquis communautaire dławiących europejską gospodarkę, rynek pracy...

 • W związku z nowym acquis communautaire (wspólnotowym dorobkiem prawnym), powstałym po marcu 1998 r., czyli po rozpoczęciu przez Polskę negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej, konieczne okazało się uzupełnienie 25 naszych stanowisk negocjacyjnych.

 • Polska zastrzega sobie prawo do zmiany stanowiska negocjacyjnego i wydłużenia terminu wprowadzenia minimalnej akcyzy na papierosy po wejściu do Unii.

 • Rada Ministrów zaakceptowała informację w sprawie wybranych aspektów stanu przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej.

 • Otwieramy temat przyjęcia euro w Polsce: Dyskutujmy

  Szef SLD Leszek Miller wezwał w czwartek do podjęcia dyskusji na temat przyjęcia w Polsce wspólnej unijnej waluty. Polska, pozostając poza strefą euro, będzie spychana na peryferie procesu decyzyjnego - uważa lider Sojuszu.

 • Rada Ministrów wysłuchała w piątek 28 bm. informacji prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ministra finansów o sytuacji gospodarczej w kraju.

 • Nie sadzę, aby udało się nam i Unii Europejskiej do 19 bądź 22 kwietnia położyć na stole którykolwiek z otwartych jeszcze rozdziałów - tak by nadawałby się on do zamknięcia - powiedział PG Jan Truszczyński.

 • UE:Quasi-państwo bez fundamentów

  Od wielu miesięcy z coraz większym zniechęceniem obserwujemy kolejne szczyty Unii Europejskiej, które mają w cudowny sposób rozwiązać strukturalne problemy zadłużenia, niskiej konkurencyjności gospodarczej Europy, bezrobocia, zatorów płatniczych, niewypłacalności banków. Właściwie lista priorytetowych spraw do rozwiązania i najbardziej palących problemów jest już tak długa, że samo ich wymienienie zajęłoby jakiś czas.