• Informacje na temat:

  agencja nieruchomosci rolnych

Artykuły na temat: agencja nieruchomosci rolnych
 • Od 18 lat jestem dzierżawcą nieruchomości rolnej znajdującej się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych. Czy mogę skorzystać z prawa pierwokupu tego terenu?

 • Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych odwołany

  Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski został odwołany ze stanowiska, a jego obowiązki powierzono dotychczasowemu wiceprezesowi Waldemarowi Humięckiemu - poinformował resort rolnictwa.

 • Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej, znajdującej się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych, przysługuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Zgodnie z powołaną ustawą, Agencja, jeżeli zamierza sprzedać grunty, sporządza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Ogłasza go...

 • 1000 osób ma stracić pracę w związku z planowanym połączeniem dwóch dużych agencji rolniczych - ustalił reporter RMF FM. To aż jedna trzecia zatrudnionych tam osób. Agencja Nieruchomości Rolnych i Agencja Rynku Rolnego zostaną przekształcone w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Planowo ma to się stać już w drugiej połowie tego roku.

 • ...wydzierżawić od Agencji Nieruchomości Rolnych. Zakaz nie będzie więc obowiązywał wobec mniejszych parceli oraz tych, dla których np. wydano warunki zabudowy czy uchwalono plan miejscowy zakładający wykorzystanie inne niż rolnicze. Domy na działkach rolnych o powierzchni do 0,5 ha nie będą objęte rygorystycznymi przepisami dotyczącymi obrotu gruntami rolnymi. Obrót gruntami...

 • Wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych złożył rezygnację

  Wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych Karol Tylenda złożył rezygnację. Z ramienia Agencji był on odpowiedzialny za organizację aukcji koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Jak powiedział IAR Witold Strobel, rzecznik Agencji, dymisja została złożona na ręce ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, który przyjął dymisję.

 • ...ziemi, prawo pierwokupu działek o powierzchni co najmniej 1 ha zyska Agencja Nieruchomości Rolnych. Teraz prawo pierwokupu przez ANR dotyczy działek, które mają co najmniej 5 ha. – Każda z osób(...) gospodarstw, tylko je powiększali. Wprowadzona więc zostanie zasada, że na podział gospodarstwa – by potem sprzedać tylko jego część – potrzebna będzie zgoda dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR...

 • Ostatni dzwonek na inwestycje w grunty rolne

  1 maja 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa "ma na celu przeciwdziałanie rozdrobnieniu gospodarstw rolnych oraz ułatwienie w powiększaniu rodzinnych gospodarstw indywidualnych". Efektem ubocznym ustawy będzie blokada obrotu inwestycyjnego ziemią rolną.

 • ...terytorialnego (np. gmina lub miasto), skarb państwa oraz Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). W pozostałych przypadkach na sprzedaż ziemi musi się zgodzić prezes ANR. Aby właściciel gruntu uzyskał(...) sprawią, że od maja drastycznie spadnie liczba zawieranych transakcji, a w konsekwencji – spadną także ceny ziemi rolnej. Według nowych przepisów przez pięć lat nie będzie można kupić działek rolnych...

 • Kupujemy ziemię rolną - jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Jakie dokumenty potrzebne będą w przypadku nabycia oraz zbycia nieruchomości rolnej - czyli o zmianach, jakie wprowadziły nowe przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.