• Informacje na temat:

  agencja rolna

Artykuły na temat: agencja rolna
 • ...sfinalizować taką transakcję. Po 1 maja – to planowana data wejścia w życie nowych przepisów – zbycie lub nabycie ziemi zakwalifikowanej jako rolna, może być bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. Wyjaśniamy(...) terytorialnego (np. gmina lub miasto), skarb państwa oraz Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). W pozostałych przypadkach na sprzedaż ziemi musi się zgodzić prezes ANR. Aby właściciel gruntu uzyskał...

 • Ile kosztuje ziemia w Polsce? Najdroższe grunty w woj. kujawsko-pomorskim

  W 2015 roku średnia cena państwowych gruntów sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wyniosła 29,5 tys. zł za 1 ha. Jeszcze droższa była ziemia na wolnym rynku - średnia cena sprzedaży 1 ha w obrocie prywatnym osiągnęła poziom 38,6 tys. zł. Grunty rolne w Polsce systematycznie drożeją od naszego wejścia do Unii Europejskiej.

 • Zamierzasz kupić lub sprzedać działkę rolną? Zrób to jak najszybciej, bo od 30 kwietnia 2016 r. zmienią się przepisy dotyczące kształtowania ustroju rolnego. Mają zapobiegać wykupywaniu ziemi przez cudzoziemców i osoby niebędące rolnikami.

 • Czy inne kraje UE też chronią ziemię rolną?

  Od 1 maja 2016 r. obowiązują kontrowersyjne przepisy, które ograniczyły obrót polską ziemią rolną. W uzasadnieniu dotyczącym tych regulacji możemy przeczytać, że podobne rozwiązania są stosowane na terenie Niemiec oraz Francji.

 • ...ziemi, prawo pierwokupu działek o powierzchni co najmniej 1 ha zyska Agencja Nieruchomości Rolnych. Teraz prawo pierwokupu przez ANR dotyczy działek, które mają co najmniej 5 ha. – Każda z osób...

 • Rok 2014 zakończył się kilkunastoprocentowym wzrostem cen gruntów rolnych

  Wygląda na to, że na pęknięcie bańki na tym rynku będziemy musieli jeszcze poczekać. Ciągle popyt kreuje perspektywa otwarcia polskiego rynku dla klientów z innych krajów Unii. Ma to nastąpić w maju 2016.

 • W związku z niedawną zmianą przepisów dotyczących obrotu gruntami rolnymi powstało wiele wątpliwości w kwestii dziedzicze nia gospodarstwa rolnego. Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła skorzystać z prawa pierwokupu gruntu rolnego nie tylko w przypadku sprzedaży, ale także w zakresie dziedziczenia. Przepisy nie ingerują jednak w sprawę dziedziczenia gospodarstwa między członkami rodziny...

 • 1000 osób ma stracić pracę w związku z planowanym połączeniem dwóch dużych agencji rolniczych - ustalił reporter RMF FM. To aż jedna trzecia zatrudnionych tam osób. Agencja Nieruchomości Rolnych i Agencja Rynku Rolnego zostaną przekształcone w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Planowo ma to się stać już w drugiej połowie tego roku.

 • Agnieszka Antoniak, prawnik Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej znajdującej się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Zgodnie z powołaną ustawą, Agencja, jeżeli zamierza sprzedać grunty, sporządza wykaz nieruchomości...

 • Ziemia rolna nadal w cenie

  Ceny ziemi rolnej w Polsce rosną sukcesywnie od początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Jest to jedyny segment rynku nieruchomości, który nie poddaje się wahaniom koniunkturalnym dotykającym pozostałe obszary tego rynku.