• Informacje na temat:

    agropol

Artykuły na temat: agropol
  • 14 grudnia 1999 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki AGROPOL Aussenhandelsges.m.b.H. z siedzibą Hamburgu (Agros posiada 80% kapitału zakładowego spółki) podjęło...

  • Zarząd AGROS HOLDING S.A. zawiadamia, że w dniu 4 października 2002 r. AGROS TRADING Sp. z o.o. - spółka zależna (w 99,48%) od AGROS HOLDING S.A. - zawarł...

  • Zarząd AGROS HOLDING S.A. zawiadamia, że w dniu 13 listopada 2002 r., otrzymał informację o spełnieniu warunków określonych w umowie sprzedaży udziałów...

  • Ciekawy żywot najbogatszego człowieka na Słowacji

    Czeski tygodnik "Týden" opublikował listę 111 najbogatszych Czechów i Słowaków. Zaistnienie wspólnej listy jest przejawem tęsknoty za wspólnym krajem, ale z materiału tego wynikają bardzo ciekawe wnioski. Najbogatsi ludzie z tych dwóch krajów stali się jeszcze bardziej bogaci, choć w ostatnich 12 miesiącach panował kryzys...

  • Zarząd Rolimpex S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2001 r. Akcjonariusze zabrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rolimpex S.A. wybrali...

  • Zarząd Rolimpex S.A. informuje, że w dniu 7 kwietnia 2004 r. Akcjonariusze zabrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rolimpex S.A. wybrali...