• Informacje na temat:

  akcesja

Artykuły na temat: akcesja
 • Płacowa Polska B? Ile zarabiają mieszkańcy wschodniej Polski

  Wschodnie województwa Polski rok po akcesji do Unii Europejskiej cechowały się najniższym PKB na mieszkańca w nowej UE. Dlatego region ten został objęty specjalnym dodatkowym wsparciem z Funduszy Europejskich. Czy po ponad dziesięciu latach wynagrodzenia mieszkańców "ściany wschodniej" zbliżyły się do pensji mieszkańców zachodniej części kraju?

 • Odsetek Polaków negatywnie oceniających zasadność wprowadzenia w Polsce eurowaluty wzrósł w ciągu ostatniego półrocza o 5 pkt. proc. i w czerwcu wynosi 55 proc. - wynika z sondażu TNS Polska. Za euro jest 12 proc. społeczeństwa, zaś 23 proc. przyjęłoby akcesję do EMU neutralnie.

 • Jeśli nie chcesz płacić dużych rachunków za otrzymywane SMS-y, nie bierz udziału w żadnych loteriach. To mogą być pułapki!

 • Od dnia akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 r., Polska zobowiązana jest przestrzegać prawa unijnego. Oznacza to, że przepisy krajowe powinny być interpretowane z uwzględnieniem uregulowań wspólnotowych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W zakresie podatku od towarów i usług, interpretacja ta, powinna uwzględniać głównie Dyrektywy 112/2006/WE (w odniesieniu do stanu prawnego z 2011) oraz orzecznictwo TSUE, odnoszące się do tego...

 • Migracyjne rozterki Polaków: Na saksy czy na Wyspy?

  W obliczu brexitu Polacy coraz rzadziej w poszukiwaniu pracy wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii. Pierwszym wyborem migrantów zarobkowych są teraz Niemcy.

 • Przy obecnym poziomie konwergencji realnej szybkie uczestnictwo Polski w strefie euro mogłoby stanowić źródło zaburzeń w gospodarce. Dodatkowo ustabilizowanie sytuacji w strefie stanowi odległą, wciąż niejasną perspektywę - napisano w rozporządzeniu rządu zamieszczonym na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

 • Emigracja: Polacy wolą pracować za granicą poniżej kwalifikacji, ale za lepsze pieniądze

  Od czasu wejścia Polski do UE wciąż rośnie liczba Polaków wyjeżdżających do pracy za granicę. Emigruje też coraz więcej specjalistów. Zdecydowana większość wyjeżdżających jako powód wskazuje zbyt niskie zarobki w kraju. Rosnąca skala emigracji powoduje, że do Polski napływa coraz więcej pracowników ze Wschodu.

 • Przy obecnym stopniu podobieństw gospodarek strefy euro i Polski przyjęcie euro mogłoby stanowić źródło zaburzeń w gospodarce - napisało Ministerstwo Finansów w Monitorze Konwergencji z UGW.

 • Wynagrodzenia w Polsce Wschodniej w 2014 roku

  W 2014 roku mediana wynagrodzeń wyniosła 4150 zł - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Kwota ta była wyższa o 30 proc. niż mediana wynagrodzeń pracowników z Polski Wschodniej.

 • Konsekwencje ewentualnego wyjścia Grecji ze strefy euro byłyby dla Unii Europejskiej i Polski nieznaczące i krótkotrwałe - ocenił w rozmowie z PAP główny ekonomista Ministerstwa Finansów Ludwik Kotecki.