• Informacje na temat:

  akcje millenium

Artykuły na temat: akcje millenium
 • Ostatnie tygodnie można uznać dla warszawskiej giełdy za całkiem udane. Stwierdzenie to odnosi się najbardziej do grona największych spółek z tego parkietu. Wśród mniejszych walorów optymizmu w tej skali trudno by się doszukiwać, ale one swoje lepsze dni miały już nieco wcześniej. W utrzymaniu tej dobrej atmosfery nie przeszkodził ani wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA, ani ubiegłotygodniowa podwyżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w tym kraju.

 • Grupa ROBYG sfinalizowała z Millennium Leasing Sp. z o.o. umowę leasingu zwrotnego, dotyczącą nieruchomości komercyjnej - ROBYG BUSINESS CENTER. Kwota transakcji wyniosła około 19,7 mln euro. W dniu 21 stycznia 2015 roku strony dopełniły umowy leasingowej z 22 grudnia, spełniając warunek konieczny, jakim jest przeniesienie własności nieruchomości - ze spółki zależnej ROBYG na Millenium Leasing

 • Raport bieżący nr 17/2017 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Agory S.A. ("Spółka", "Agora")...

 • Raport bieżący nr 43/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. z...

 • Raport bieżący nr 47/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. z...

 • Raport bieżący nr 24/2015 Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd INC S.A. informuje, że...

 • Raport bieżący nr 26/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Work Service S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje o ustanowieniu...

 • Wczoraj, notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, polska spółka Zamet Industry SA, podpisała z PORR Polska Infrastructure SA umowę na wykonanie, dostarczenie i zmontowanie konstrukcji stalowej ustroju nośnego mostu w Norwegii, wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz montażem olinowania. Szacunkowa wartość kontraktu wynosi 17 mln zł netto.

 • Od początku czwartkowej sesji na warszawskim parkiecie dało się wyczuć niezdecydowane inwestorów, mających swoje źródło w mało inspirującym przebiegu notowań na rynkach europejskich. Niewielkie zmiany indeksów bazowych spowodowały, że pierwsze godziny handlu na GPW okazały się mało interesujące, mimo kolejnej porcji wyników kwartalnych największych spółek z WIG20.