• Informacje na temat:

  akt administracyjny

Artykuły na temat: akt administracyjny
 • ...1. Jeśli podczas sporządzania aktu małżeństwa błędnie zapisano jakiś wyraz, np. zrobiono literówkę, wystąp do kierownika urzędu stanu cywilnego, który go wystawiał. 2. Wytłumacz, w którym miejscu znajduje się błąd i poproś o jak najszybsze jego skorygowanie. 3. Kierownik urzędu sprostuje akt w drodze decyzji administracyjnej.

 • Odpisy aktów stanu cywilnego będą wydawane szybciej

  Odpisy aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu mają być wydawane szybciej, a praca urzędów stanu cywilnego, szczególnie w dużych miastach, ma być sprawniejsza - to cele projektu nowelizacji ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, który ostatnio przyjął rząd.

 • ...1. W Twoim akcie małżeństwa znalazła się tzw. pomyłka pisarska, czyli na przykład brak litery w imieniu czy nazwisku lub błąd ortograficzny? Napisz pismo do kierownika urzędu stanu cywilnego, który wystawił dokument. 2. W piśmie wytłumacz, w którym miejscu znajduje się błąd i poproś o jak najszybsze skorygowanie zaistniałej pomyłki. 3. Kierownik urzędu sprostuje akt w drodze decyzji...

 • Czy w sytuacji, gdy ubiegamy się o uzyskanie pozwolenia na budowę i w tej sprawie ustanowiliśmy pełnomocnika, on także powinien otrzymywać decyzje administracyjne? W konsekwencji, czy bieg terminu do wniesienia odwołania rozpoczyna się z dniem doręczenia decyzji stronie, czy może jej pełnomocnikowi?

 • Plusy i minusy obu aktów notarialnych plus zasady zwolnienia z podatku.

 • Jak zaskarżyć niekorzystną decyzję fiskusa?

  Podatnik ma prawo zaskarżyć niekorzystną decyzję podatkową do sądu administracyjnego. Uruchomienie tego trybu weryfikacji działań urzędników skarbowych jest dopuszczalne po wyczerpaniu możliwości dochodzenia słuszności swoich racji w postępowaniu podatkowym. Wniesienie skargi daje szansę na wstrzymanie wykonania kwestionowanego rozstrzygnięcia.

 • Administracyjny w wyroku z 9 lipca 2013 r., (sygn. akt II FSK 2315/11).

 • Raport bieżący nr 32/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie...

 • Urzędnik nie może sam sobie ustalać zasad kontroli

  Inspektor pracy nie może przedłużyć sobie upoważnienia do kontroli, a protokół muszą podpisać wszyscy inspektorzy przeprowadzający daną kontrolę - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

 • Raport bieżący nr 9/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka”, "Emitent") z siedzibą w Kiełpinie...