• Informacje na temat:

  akt normatywny

Artykuły na temat: akt normatywny
 • Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych reguluje szereg aktów normatywnych. Wśród najważniejszych wymienić należy: ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawę o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

 • Sejm przyjął w czwartek prezydencki projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który przewiduje by w procesie tworzenia prawa brano pod uwagę wpływ nowych rozwiązań na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 • ...nadliczbowych, nieobjęte tym ryczałtem (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 1979 r., sygn. akt I PRN 42/79). Ważne! Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nieobjęte(...) pełnego wolnego dnia przysługuje pracownikowi bez względu na liczbę faktycznie przepracowanych godzin w dzień "niepracujący" wynikający z rozkładu czasu pracy. Dzień wolny za pracę w wolną sobotę...

 • "Odnosząc się do powołanych przez wnioskodawcę wyroków sądów administracyjnych, to nie mogą one być dla organu wiążące, ponieważ stanowią rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, i nie stanowią źródeł powszechnie obowiązującego w Polsce prawa" - taką standardową formułką organy wydające negatywne da podatnika interpretacje podatkowe tłumaczą, dlaczego nie muszą stosować się do korzystnych dla podatników wyroków sądów w podobnych, a czasem nawet identycznych sprawach.

 • Zaległy urlop wykorzystaj do 31 marca

  ...wypoczynkowy, nie będzie jednak miała zastosowania w sytuacji, gdy szczególne przepisy Kodeksu pracy lub innych aktów normatywnych przewidują obowiązek udzielenia przez pracodawcę urlopu w innym okresie(...) kwartału następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to części urlopu udzielanego w trybie żądania przez pracownika (art. 168 K.p.). Przepisy powołanej normy mają w praktyce zastosowanie w przypadku...

 • Raport bieżący nr 24/2016 Podstawa Prawna: Inne uregulowania Podstawa prawna: Art. 55a. ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów...

 • Prezydent podpisał nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

  Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowela zakłada, że tworząc prawo będzie się badać wpływ przepisów na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 • Pomoc ze strony państwa dla obywateli oraz spółdzielni mieszkaniowych, którzy na przełomie transformacji ustrojowej zaciągnęły kredyty mieszkaniowe, tzw. starego portfela - to cel rozporządzenia opublikowanego w piątek na stronach RCL.

 • W związku z faktem, że do Spółki „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, wpłynęło żądanie, o którym mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych,...

 • Zarząd Spółki „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przekazuje poniżej informacje udzielone Akcjonariuszowi w trybie art. 428 § 5 Kodeksu...