• Informacje na temat:

  akt prawny

Artykuły na temat: akt prawny
 • Chcesz się dowiedzieć, jak napisać testament lub masz inne pytania do notariusza? Możesz umówić się w kancelarii notarialnej i uzyskać wyjaśnienie. Takie porady udzielane są przez notariuszy bezpłatnie. Opłaty pobierane są tylko przy prowadzonych przez nich czynnościach prawnych, np. spisaniu aktu notarialnego, poświadczeniu dziedziczenia, wystawieniu pełnomocnictwa.  Sąd...

 • Ostatnio resort finansów przekazało do konsultacji społecznej projekt nowej ordynacji podatkowej. To istotny akt z perspektywy działalności Krajowej Administracji Skarbowej, jak również sposobu realizacji rozliczeń przez podatników. Był on tworzony z udziałem Komisji Kodyfikacyjnej, która przez wiele miesięcy pracowała nad nowymi rozwiązaniami.

 • W module „Skorowidz obowiązujących aktów prawnych” zamieszczane są, oprócz samych aktów (ustaw czy rozporządzeń), odnoszące się do nich wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Moduł „Upoważnienia ustawowe” zawiera informacje o stanie wykonalności tych upoważnień, liczbie aktów wykonawczych wydanych i niewydanych, a także przyczynach opóźnienia. Moduł „Orzeczenia Trybunału...

 • Dokumentacja ZUS - zmiany od 2019 r., e-akta i obowiązki pracodawcy

  Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy dotyczące nowych zasad prowadzenia akt pracowniczych na potrzeby ZUS. Regulacje pozwolą skrócić obowiązkowy czas ich przechowywania z 50 do 10 lat dzięki elektronizacji.

 • Podpisując akt notarialny, należy sprawdzić każdą zawartą w nim literę i cyfrę. W ten sposób uniknie się dużych kłopotów.

 • Odpisy aktów stanu cywilnego będą wydawane szybciej

  Odpisy aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu mają być wydawane szybciej, a praca urzędów stanu cywilnego, szczególnie w dużych miastach, ma być sprawniejsza - to cele projektu nowelizacji ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, który ostatnio przyjął rząd.

 • Do wniosku o podział działki skierowanego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta należy dołączyć wstępny plan podziału oraz tytuł prawny (wypis z księgi wieczystej).

 • Akt notarialny przy umowie przedwstępnej

  Akt notarialny to znacznie "mocniejszy" dokument w sensie prawnym, niż zwykła umowa cywilnoprawna. Dlatego dokonując transakcji na rynku nieruchomości nie możemy o nim zapomnieć.

 • ...stopień pokrewieństwa (od tego ostatniego zależy, czy notariusz pobierze podatek od darowizny). Obie strony umowy muszą się podpisać pod aktem darowizny. Opłata notarialna za sporządzenie takiego aktu(...) publicznego (np. fundacji na rzecz dzieci niepełnosprawnych). Odwołanie darowizny Zanim przekażemy komuś darowiznę, powinniśmy się dobrze zastanowić, bo jej odwołanie jest zazwyczaj bardzo trudne...

 • Mało kto pamięta, że w obrocie prawnym funkcjonuje akt prawny, na podstawie którego osoba prawna może ponieść odpowiedzialność karną za czyn zabroniony popełniony przez jej reprezentanta.